Ak sme v minulom čísle písali o tom, že zo stratégie Priemysel 4.0 budú profitovať najmä diskrétne fungujúce technológie a výrobné závody, tak vo februárovom vydaní vás presvedčíme, že aj priemysel spracovania ropy či ostatné spojito pracujúce procesy budú z nasadenia internetu vecí či využívania analytických softvérových nástrojoch uložených v cloudoch profitovať. Dôkazom toho je aj megaprojekt dvoch gigantov – ťažobnej ropnej spoločnosti a lídra na trhu priemyselnej automatizácie a priemyselného internetu. Spojením ich síl bude v krátkodobom horizonte pripojených 4 000 ropných vrtov do priemyselného internetu, čo okrem iného umožní optimalizáciu ich prevádzky vďaka informáciám získavaným v reálnom čase.

Tieto môžu operátori po ich spracovaní využiť na lepšie rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení, zvýšenie bezpečnosti personálu a technológií, ako aj úsporu nákladov z hľadiska údržby. Štvrtá priemyselná revolúcia sa ešte poriadne ani nezačala a už sa s ňou spája aj niekoľko otáznikov. Asi tie najčastejšie otázky smerujú k tomu, čo bude, keď ľudí z ich pracovných miest vytlačia pokročilé technológie. A istí si naozaj nemôžu byť ani taxikári či piloti lietadiel. Všetky predchádzajúce tri revolúcie priniesli zánik aj vznik pracovných miest, táto štvrtá nebude žiadna výnimka. Obavy skôr panujú o pomer zaniknutých a nových miest.

S dávkou satiry a irónie sa k tejto vízii vyjadril aj Carl Bass, výkonný riaditeľ spoločnosti Autodesk: „Fabrika budúcnosti bude mať len dvoch zamestnancov – človeka a psa. Človek bude potrebný na kŕmenie psa. Pes bude zase potrebný na to, aby zabránil človeku dotýkať sa zariadení.“ Dúfajme, že tento scenár zostane len úsmevnou prognózou, ktorá sa nikdy nenaplní. Jedno je však isté. Požiadavky na zamestnancov sa čoskoro veľmi zmenia – potrebnejšia bude pružnosť a prispôsobiteľnosť ako odbornosť a zručnosť. O vzdelávaní a pripravenosti technikov na tieto zmeny snáď v ďalšom editoriáli.