Od tých pozitívnych na poli zlepšenia technológií, vďaka ktorým je k dnešnému dňu nainštalovaných na celom svete viac ako 430 jadrových reaktorov, až po tie, ktoré jadrovú energetiku takmer pochovali – havárie v elektrárňach Three Mile Island, Černobyľ, či posledná vo Fukušime. Dnes sa ale jadru darí, dôkazom je nielen dobudovávanie tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ale aj zvýšený záujem súkromných investorov vstúpiť do tohto sektora v oveľa väčšom rozsahu, ako to bolo v minulosti. Nová generácia technikov, zlepšovateľov a investorov pracuje na tom, aby sa podarilo skomercionalizovať inovatívne a pokročilé typy jadrových reaktorov. Tieto aktivity sú hnané krutou realitou – potrebou dodať elektrickú energiu pre viac ako 1,3 miliardy ľudí na svete, ktorí ju stále nemajú a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov a efektívne tak zabojovať proti klimatickým zmenám.

Organizácia Third Way identifikovala takmer 50 spoločností disponujúcich súkromným kapitálom vo výške 1,3 miliardy dolárov, ktoré vyvíjajú plány na výstavbu nových jadrových elektrární v USA a Kanade. Patrí k nim niekoľko startupov, veľké firmy, ale aj také veľké investorské mená ako Bill Gates, pričom snahou všetkých bude návrat jadrovej energetiky a nádej, že pokročilé technológie pomôžu zvíťaziť nad damoklovým mečom v podobe emisií skleníkových plynov. Snahou bude presunúť výskum a vývoj v oblasti jadrovej energetiky dotovanej a koordinovanej vládou na súkromný sektor s ľuďmi so silným zameraním na zlepšovateľstvo a vynálezcovstvo, často v spojení so sociálnymi aspektmi.

Samozrejme, že títo investori budú chcieť späť svoje investované peniaze v podobe ziskov, ale zároveň chcú vidieť, ako jadrové reaktory nahradia elektrárne spaľujúce fosílne palivá a ich produkciu CO2. Nový reaktor sa nedá vyvinúť z roka na rok, preto bude otázkou, do akej miery budú investori trpezliví. Napríklad malý modulárny reaktor, akým je napr. 50 MW od spoločnosti NuScale, potreboval na vývoj 10 – 15 rokov a to aj napriek tomu, že je postavený na pomerne dobre zvládnutej reaktorovej technológii využívajúcej ľahkú vodu. Z hľadiska partnerstiev sa ako optimálna javí kombinácia štátom dotovaných inovačných centier prepojených so súkromnými investormi, pretože títo takto získajú prístup k rôznym laboratóriám a centrám pre výskum a testovanie materiálov a možnosť vyvíjať a testovať nové jadrové palivá pre inovatívne reaktory.

Kto vie, možno v priebehu pár rokov budú tvoriť základ jadrových elektrární malé modulárne reaktory moderované a chladené ľahkou vodou, či pokročilejšie typy ako reaktory na roztavenú soľ, kvapalinou chladené reaktory na kov (sodík, olovo-bizmut), vysoko teplotné reaktory chladené plynom využívajúce hélium, či reaktory využívajúce ako palivo thórium.