Rady odborníkov sú jasné: ak zavádzate IoT, nasaďte s ním aj UI. Ak nasadzujete UI, zamyslite sa nad ziskom, ktorý môžete dosiahnuť kombináciou s IoT. Každý z nich prináša výhody, ale v ich kombinácii je ich najväčšia sila.

IoT poskytuje obrovské množstvo údajov, ktoré UI potrebuje na učenie a na ich premenu na zmysluplný prehľad v reálnom čase. Najbežnejším miestom, kde začať s UI, je automatizácia, ale odborníci tvrdia, že je chybou neposunúť sa ďalej. Vysokú hodnotu má UI v oblasti pomoci rozhodovania sa človeka a jeho väzbe na rôzne situácie. Keďže UI dokáže klasifikovať informácie a robiť predpovede rýchlejšie a pri vyšších objemoch, ako do dokážu ľudia, transformujú sa terabajty údajov produkovaných priemyselnými zariadeniami internetu vecí na výkonné rozhodovacie nástroje.

Väčšinu aplikácií UI v priemysle možno zaradiť do troch kategórií. UI pre technické podnikové prostriedky zahŕňa automatizáciu, stabilizáciu či zisťovanie stavu zariadení. UI pre procesy zahŕňa maximalizáciu výnosu prostredníctvom zvýšenia účinnosti či zlepšenie kvality. A nakoniec UI pre prevádzkovú dokonalosť a/alebo schopnosť pružne reagovať na obchodné procesy zahŕňa optimalizáciu nákladov na energiu, prediktívnu údržbu, logistiku, plánovanie, výskum, vývoj a pod. Aby výrobné podniky prosperovali, potrebujú nástroje, ktoré riešia komplexnosť údajov a automatizujú včasné a presné rozhodovanie. Máte na využitie IoT a UI už svoju stratégiu?