Zámerne hovorím v minulom čísle, pretože aj tu sa ľady pohli. Začiatkom septembra tohto roku bola na úrovni vlády SR schválená Stratégia rozvoja elektromobility a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky. Tá ukladá jednotlivým ministerstvám a rezortom aktívne sa zapojiť do realizácie odporúčaní a postupov, ktoré boli v stratégii definované. Je to významný počin a radosť z neho mali nielen predstavitelia SEVA, ale aj doterajší a snáď aj potenciálni budúci majitelia elektrických automobilov. Jedna vec je strategický dokument na úrovni štátu, druhá vec je realita.

V polovici tohto roku bolo na Slovensku registrovaných cca 150 čisto elektrických automobilov, z ktorých väčšinu vlastnia práve ich predajcovia či dodávatelia infraštruktúry, aby tak marketingovo podporili záujem o tento segment. Súkromné osoby vlastnia len niekoľko málo kusov z tohto celkového počtu. Stále totiž ide skôr o „módny trend“ ako o dostupný spôsob prepravy pre široké masy. Elektromobily okrem neodškriepiteľného prínosu z hľadiska ochrany životného prostredia zatiaľ nedisponujú ďalšími tromfami v porovnaní s klasickými automobilmi poháňanými benzínom či naftou (výnimkou v tomto smere je podľa odborníkov snáď len S-kový model Tesla, ktorý vopchá do vrecka aj mnohé klasické autá, či už z hľadiska jazdných vlastností ale aj ďalšej výbavy).

Ale práve toto „ekologické“ eso v rukáve má z dlhodobého hľadiska najväčšiu váhu. Ak by sa totiž podarilo prísť výrobcom na trh s modelmi elektrických áut, ktorých dojazd na jedno nabitie by sa predĺžil zo súčasných cca 150 km na dvoj, troj či dokonca štvornásobok (výnimkou je opäť model S od Tesly, ktorý dokáže už teraz zvládnuť na jedno nabitie cca 500 km) a to za cenu konkurujúcu tradičným autám so spaľovacími motormi, nabíjacie stanice by začali rásť ako huby po daždi a počet majiteľov by narastal exponenciálnym tempom. Predaj elektrických áut v dohľadnej dobe neprekročí predaj tých so spaľovacími motormi.

Ale snáď smerujeme k dobe, kedy verejná mienka zľaví z kritických názorov, že sa jedná len o zábavku pre pár vyvolených, na ktorú sa cez rôzne štátne stimuly a príspevky aj tak poskladá tá radová väčšina vlastniaca autá so spaľovacími motormi. Mal som tú česť zajazdiť si v celosvetovo druhom najpredávanejšom elektrickom aute a bol to skutočne zážitok. A to ešte nebol S-kový model od Tesly.