Napriek nespochybniteľnej snahe mnohých krajín sveta zamedziť tvorbe skleníkových plynov sa v minulom roku zvýšil medziročne podiel ich emisií do ovzdušia o šesť percent a spotreba uhlia vzrástla o ďalších deväť percent. Podľa Johna Kerryho, osobitného vyslanca USA pre klimatické zmeny, je pochopiteľné, že krajiny sa boja o svoju energetickú bezpečnosť, ale nemali by ohrozovať planétu investovaním do projektov využívajúcich fosílne palivá, ktoré môžu spôsobiť nenapraviteľné škody. EÚ si túto skutočnosť tiež uvedomuje a aj preto „prechodne“ zaradila zemný plyn a jadrové elektrárne do kategórie zelených energetických zdrojov. Čo to v skutočnosti znamená, zodpovedajú odborníci aj v tomto vydaní ATP Journal. Z úst Fatiha Birola, výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry, odznel v Davose názor, že najväčšia časť zodpovednosti za ďalší vývoj v oblasti energetickej bezpečnosti je vo väčšom dôraze na využívanie čistej energie a obnoviteľných zdrojoch energií, v energetickej efektívnosti a v krajinách, kde sú prevádzkované jadrové elektrárne, vo zvýšení výroby elektrickej energie z nich.

To, ako sa bude energetický sektor vyvíjať v najbližšom období, vie predpovedať asi len málokto. No to, čo vieme povedať už teraz, je, že v redakcii ATP Journalu budeme toto dianie a trendy pozorne sledovať a budeme sa snažiť premieňať ich na inšpiráciu pre riešenia vašich úloh.