Do hľadáčika sa ako ťažisková dostala téma čoraz viac sa prehlbujúceho vzťahu človek – zariadenie. Technológie, ktoré Gartner zaradil medzi tie, ktoré spôsobia v najbližšej dobe významné zmeny, sú napr. rozhrania mozog – počítač, autonómne vozidlá, 3D skenery, internet vecí, rozsiahle údaje (big data), analýza obsahu, rozpoznávanie reči, mobilné systémy na monitorovanie zdravia, rozšírená realita či komunikačné služby zariadenie – zariadenie.

Pritom všetky analyzované technológie budú podporovať šesť základných oblastí, ktoré možno vo vzťahu človek – zariadenie nájsť. Rozšírenie, resp. doplnenie fyzickej, emočnej a kognitívnej stránky človeka technológiami umožní podnikom mať podstatne kompetentnejších pracovníkov. Výrazne sa tým zlepšia také oblasti, ako produktivita, predaj či starostlivosť  o zákazníkov. Ďalšou oblasťou je náhrada ľudí zariadeniami najmä v prípade nebezpečných aplikácií, opakujúcich sa úkonov či jednoducho prípadov, kde pracovník nie je  z hľadiska nákladov efektívnym riešením.

Nové technológie budú podporovať súbežnú prácu strojov a ľudí. Už dnes sú k dispozícii nové generácie robotov, ktoré vykonávajú svoje úlohy v spolupráci s človekom. Dočkáme sa aj toho, že zariadenia dokážu lepšie porozumieť človeku a životnému prostrediu a vice versa, t. j. ľudia budú zariadeniam viac dôverovať a budú chápať lepšie ich fungovanie. Poslednou víziou je, že ľudia a zariadenia budú aj vďaka dostupnosti rozsiahlych údajov či kognitívnym výpočtom čoraz inteligentnejší. Mnohé z týchto vecí mi dnes znejú ako fikcia, ktorá sa podobá niečomu, čo som ako chlapec čítal v knihe Vladimíra Babulu Signály z vesmíru – zúrodnená Sahara a Arktída, neexistujú choroby, vek človeka sa predĺžil na 200 rokov, medziplanetárne lety majú pravidelný poriadok a všetci ľudia sa môžu naplno venovať mierovej práci, pretože bolo odstránené nebezpečenstvo vojen na Zemi. Kiežby k naplneniu takýchto scenárov prispeli aj cloud riešenia, mobilné roboty, 3D tlač či virtuálni pomocníci.

A hlavne, aby sa popri tom všetkom nezabudlo na ČLOVEKA a staré dobré veci – skutočnú lásku, dobrosrdečnosť či priateľstvo. Lebo ak toto nebudú pohnútky, ktoré budú stáť za vývojom a používaním každej novej technológie, potom sa posúvame trvalo neudržateľným smerom.