To, že sa ľady v slovenskej energetike začínajú hýbať, sme mohli pozorovať už v priebehu minulého roku. Nová vláda si v tejto oblasti stanovila ambiciózne plány, či už z hľadiska podpory využívania výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, znižovania uhlíkovej stopy postupným odstavovaním elektrární využívajúcich uhlie ako vstupnú surovinu, alebo aktívneho prístupu k riešeniu stop stavu na pripájanie nových zdrojov do elektrizačnej sústavy.

Jednou z čoraz častejšie diskutovaných sa stáva aj téma využívania energie z odpadu. Aj keď v súčasnosti podľa aktuálnych cien ešte stále vychádza lacnejšie skládkovanie komunálneho odpadu, postupne sa bude rozdiel medzi cenou za skládkovanie a spaľovanie odpadu zmenšovať. To, čo bolo doteraz ako environmentálna záťaž, sa čoskoro môže premeniť na zdroj energie či tepla. Spaľovanie komunálneho odpadu stále súťaží so spaľovaním odpadu z priemyselných podnikov, ktoré neustále zvyšujú záujem v tejto oblasti.

Jedno z prianí pre tento rok by asi teda bolo Slovensko bez koronavírusu a so zdravším životným prostredím.