To sa však dá dosiahnuť len zvýšením viditeľnosti v rámci dodávateľského reťazca, čo umožní jednoduchú identifikáciu prekážok, ako je napr. nedostatok tovaru na sklade. Inteligentné riadenie dodávateľského reťazca je dôležité pre maximalizáciu zisku a minimalizáciu nákladov. Využitím moderných, vzájomne sieťovo prepojených informačných a komunikačných technológií od skladu až po kancelárie, ako sú napr. ručné komunikátory a čítačky rôznych kódov, náhlavné súpravy využívajúce možnosti rozšírenej reality, systémy typu pick-to-X či informačné systémy, napr. na správu skladového hospodárstva, môžu podniky prijímať informované rozhodnutia o pohybe tovaru a služieb, čo vedie k vyššej efektivite a presnosti. Okrem toho inteligentné riadenie dodávateľského reťazca umožňuje spoločnostiam optimalizovať úrovne zásob, skrátiť dodacie lehoty, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť predpovedanie dopytu. V konečnom dôsledku to vedie k vyššej ziskovosti a konkurenčnej výhode na trhu.

Stále je tu však prítomných niekoľko výziev. Presnosť a spoľahlivosť údajov patria medzi najväčšie výzvy pre podniky, pokiaľ ide o zviditeľnenie tovaru a logistiky. Zle udržiavané databázy alebo nepresné manuálne procesy môžu viesť k nezrovnalostiam v informáciách o produktoch alebo nesprávnym úrovniam zásob, ktoré spôsobujú oneskorenie dodávok alebo dodacej lehoty. Táto dynamicky sa meniaca oblasť má už tradične miesto aj v edičnom pláne ATP Journal a viacero inšpiratívnych námetov a myšlienok prináša toto aprílové vydanie. Nie je to samozrejme jediná téma – skladačku sme doplnili aj príspevkami z oblasti moderných trendov v oblasti dopravy, lineárnych pohonov či bezpečnosti strojov a zariadení.