Nástup technológií internetu vecí a služieb či rozsiahlych údajov by mal výrazne zredukovať tie činnosti, ktoré vyžadujú zásahy človeka v rámci jednotlivých krokov dodávateľských reťazcov. Autonómne navádzané vozíky či mobilná robotika nahradia procesy, ktoré doteraz vykonávali a o ktorých rozhodovali ľudia. Riadenie dodávateľských reťazcov bude predstavovať rozsiahlu sieť, do ktorej budú mať všetci účastníci reťazca – dodávatelia aj zákazníci – prístup. Využívať sa bude internetová platforma, kde budú všetky procesy od zákazníkov/dodávateľov spracovávané online v reálnom čase.

V rámci tohtoročného prieskumu, ktorý zrealizovala rakúska spoločnosť StartUs Insights na vzorke deväťsto startupov a rýchlo rastúcich spoločností, identifikovali desať prelomových technologických trendov pre logistiku. Najväčší podiel získal internet vecí, ktorý zlepší prehľad v každom kroku dodávateľského reťazca a zlepší efektivitu riadenia skladových zásob. Do popredia sa dostane aj umelá inteligencia, ktorá spolu so strojovým učením umožní spoločnostiam proaktívne reagovať na nerovnomernosti v dopyte. Robotika zvýši rýchlosť a presnosť procesov a zníži chybovosť spôsobenú ľudským faktorom. A v rámci logistiky budeme počuť o rozsiahlejšom využití dronov, automatizácii skladových činností, blokchaine, analýze údajov, cloude, autonómnych vozidlách či elastickej logistike. Tým, čo spomenuté technológie prinášajú, sa môžete inšpirovať aj v tomto vydaní ATP Journal.