Predstavou J. Engelbergera bolo rozšírenie okruhu zákazníkov aj mimo USA, ktorí by mohli jeho roboty využívať. V roku 1966 poskytol licenciu fínskej spoločnosti Nokia, ktorá dodávala tieto roboty na trhy Škandinávie a východnej Európy. Na ázijský trh sa Unimate dostal po podpísaní licencie na jeho výrobu so spoločnosťou Kawasaki Heavy Industries. Od dvojrozmerného kreslenia až po priemyselnú a sociálnu revolúciu – roboty Unimate za posledných sto rokov významným spôsobom ovplyvnili nielen výrobný priemysel, ale civilizáciu ako takú. Avšak J. Engelberger už bude ďalší vývoj robotiky sledovať len z večnosti. Tento velikán nás navždy opustil 1. decembra minulého roku vo veku 90 rokov.

O tom, že jeho dielo inšpirovalo mnoho generácií po celom svete, niet pochýb. Svojich nasledovníkov si našiel aj na Slovensku. Medzi prvých priekopníkov v oblasti robotiky patrila aj pracovná skupina pod vedením profesora Václava Kalaša, pôsobiaca na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Mal som tú česť poznať profesora Kalaša osobne. Aj keď sa naše cesty stretli len na niekoľko rokov, mali sme sa vždy o čom porozprávať. Vďaka jeho ochote, odbornej erudícii a dlhoročným skúsenostiam v oblasti kybernetiky a robotiky vznikol v ATP Journali jedinečný 13-dielny seriál s názvom „30 rokov svetovej robotiky“, ktorý neskôr získal aj knižnú podobu. Profesor Kalaš ovplyvnil viac ako tri tisícky mladých ľudí, ktorí ako študenti prešli jeho pútavými prednáškami a ešte pútavejšími praktickými cvičeniami.

Nezostáva mi iné, len obidvom pánom vzdať hold – ĎAKUJEME! Nech Stvoriteľ, ktorý si vás povolal do večného života, vzbudí ďalších takých inšpiratívnych duchov, ktorí nás povedú k zmysluplnému a pre ľudstvo a planétu Zem prospešnému využívaniu výdobytkov poznania a moderných technológií.