Ľudia, ktorí inšpirujú

„Automatizovaný stroj, ktorý dokáže robiť len jednu vec, nie je robot. Robot by mal byť schopný vykonávať vo fabrike niekoľko rôznych úloh.“ To sú slová Josepha Engelbergera, otca robotiky, ktorý spolu s vynálezcom Geroge Devolom skonštruoval prvý priemyselný robot Unimate #001. Ten bol v roku 1959 skúšobne nasadený v prevádzke zlievarne spoločnosti General Motors. O dva roky neskôr sa začala prvá sériová výroba priemyselného robota Unimate radu 1900. Zanedlho už v zlievarni pracovalo 450 robotických ramien. Tak sa zrodil robotický priemysel.

Predstavou J. Engelbergera bolo rozšírenie okruhu zákazníkov aj mimo USA, ktorí by mohli jeho roboty využívať. V roku 1966 poskytol licenciu fínskej spoločnosti Nokia, ktorá dodávala tieto roboty na trhy Škandinávie a východnej Európy. Na ázijský trh sa Unimate dostal po podpísaní licencie na jeho výrobu so spoločnosťou Kawasaki Heavy Industries. Od dvojrozmerného kreslenia až po priemyselnú a sociálnu revolúciu – roboty Unimate za posledných sto rokov významným spôsobom ovplyvnili nielen výrobný priemysel, ale civilizáciu ako takú. Avšak J. Engelberger už bude ďalší vývoj robotiky sledovať len z večnosti. Tento velikán nás navždy opustil 1. decembra minulého roku vo veku 90 rokov.

O tom, že jeho dielo inšpirovalo mnoho generácií po celom svete, niet pochýb. Svojich nasledovníkov si našiel aj na Slovensku. Medzi prvých priekopníkov v oblasti robotiky patrila aj pracovná skupina pod vedením profesora Václava Kalaša, pôsobiaca na vtedajšej Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Mal som tú česť poznať profesora Kalaša osobne. Aj keď sa naše cesty stretli len na niekoľko rokov, mali sme sa vždy o čom porozprávať. Vďaka jeho ochote, odbornej erudícii a dlhoročným skúsenostiam v oblasti kybernetiky a robotiky vznikol v ATP Journali jedinečný 13-dielny seriál s názvom „30 rokov svetovej robotiky“, ktorý neskôr získal aj knižnú podobu. Profesor Kalaš ovplyvnil viac ako tri tisícky mladých ľudí, ktorí ako študenti prešli jeho pútavými prednáškami a ešte pútavejšími praktickými cvičeniami.

Nezostáva mi iné, len obidvom pánom vzdať hold – ĎAKUJEME! Nech Stvoriteľ, ktorý si vás povolal do večného života, vzbudí ďalších takých inšpiratívnych duchov, ktorí nás povedú k zmysluplnému a pre ľudstvo a planétu Zem prospešnému využívaniu výdobytkov poznania a moderných technológií.