Jeho činnosť je postavená na pohybe v štyroch osiach. Prvý SCARA robot bol vytvorený ako revolučný prototyp v roku 1978 v laboratóriu profesora Hiroshi Makino na japonskej univerzite Yamanashi. 4-osí SCARA robot mal konštrukciu ako žiadne iné robotické rameno predtým. Jeho jednoduchosť bola úžasná – s menším pohybom dokázal robiť viac. A to s väčšou rýchlosťou a vyššou presnosťou. Preto sú tieto roboty preferovaným riešením pre aplikácie typu zober a polož, ako napr. montáž a osádzanie dosiek plošných spojov súčiastkami a pod.

SCARA rameno sa svojím pohybom približuje ľudskému ramenu v tom zmysle, že umožňuje vykonávať vertikálny aj horizontálny pohyb. Avšak svoje obmedzenia má z hľadiska pohybu v kĺboch – dokáže rotovať ale nedokáže sa nakláňať. Do komerčnej montážnej linky sa SCARA roboty dostali už v roku 1981, pričom doteraz ponúkajú najlepší pomer cena/výkon pre vysokorýchlostnú montáž. Japonské flexibilné montážne systémy využívajúce SCARA roboty stáli na počiatku celosvetového boomu v oblasti výroby drobnej elektroniky. Takto sa podarilo vytvoriť v masovom meradle produkty, ktorých predaj a nasadenie poháňalo rozvoj ekonomík a navždy zmenilo náš svet.

Využívanie SCARA robotov, ako aj kartézskych či 6-osích robotov, je neustále na vzostupe. Veľmi príťažlivou vlastnosťou týchto malých, ale veľmi efektívnych robotov je aj vcelku jednoduché programovanie, ktoré je dostupné aj pre menej zdatných programátorov. Pre konfigurovanie a nastavovanie funkcií sú u mnohých výrobcov k dispozícii aj online nástroje. A aby nezostali nič dlžné najnovším trendom, predstavila istá spoločnosť z Kalifornie (USA) aj prvého, iskrovo bezpečného spolupracujúceho SCARA robota na svete, ktorý vďaka obmedzeniu sily pohybu v jeho kĺboch môže pracovať na jednom pracovisku spolu s človekom bez nutnosti inštalácie bezpečnostných bariér a rizika zranenia ľudského spolupracovníka.

Uťahovanie skrutiek, prenos produktu z jedného procesu na iný, výstupná kontrola hotového výrobku, presun a stohovanie vyrobených kusov, rôzne typy montážnych procesov – to je len niekoľko príkladov aplikácií SCARA robotov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre výrobcov na Slovensku.