Na začiatku je dobré zrealizovať energetický audit, ktorý vyčísli, koľko energie spotrebuje každá prevádzka, a pomôže identifikovať časy špičky spotreby počas roka. Firmy špecializované na realizáciu energetického auditu zvyčajne ponúknu odporúčania, ktoré prinesú najlepšiu návratnosť investícií. Ak budete vedieť, ktoré strojové zariadenie spotrebúva najviac energie, môžete, ak to je z povahy vašej výroby prijateľné, naplánovať jeho prevádzku mimo špičky. Tieto „drahé hodiny“ môžu totiž predstavovať až desiatky percent mesačného účtu za energie.

Okrem témy manažmentu energií sme sa podrobnejšie pozreli aj na jednu z exponenciálnych technológií – aditívnu výrobu alebo bežne nazývanú 3D tlač. Na Slovensku už máme niekoľko firiem, ktoré sa touto témou zaoberajú, ale my sme v rámci redakčnej reportáže navštívili spoločnosť, ktorá vlastní najväčšie 3D tlačiarne Binder Jet na svete. Tým sa zoznam tém marcového vydania zďaleka nekončí.