Mnohí z nás prežili končiaci sa rok v zdraví tela aj duše. Naopak mnohí potrebovali lekársku starostlivosť. Moje prvé a veľké ďakujem posielam všetkým pracovníkom nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárom, sestričkám, ošetrovateľom. Ich nasadenie a trpezlivosť idú v tomto období na hranicu ľudských možností.

Som hrdý na tím vydavateľstva HMH, na našu redakciu. Druhé ďakujem patrí mojim kolegyniam, ktoré napriek zložitým podmienkam dokázali to, čo sa mnohým redakciám a vydavateľstvám nepodarilo. Nielenže sme zvládli ďalší rok, ale zvládli sme ho… ale toto hodnotenie je skôr na vás… dajte vedieť.

Tretie ďakujem pôjde do sfér mimo nášho hmotného sveta. Ďakujem za vianočné sviatky, ktoré sú pripomienkou Narodenia. To prináša vieru, že na nás všetkých čaká niečo krajšie, ako si vieme v našich najsmelších snoch predstaviť. Prináša nádej, že aj za mrakmi týchto dní svieti slnko. A som presvedčený, že to svetlo nie je len niekde ďaleko. Naopak, je v našich najbližších, manželoch a manželkách, našich deťoch, rodičoch, starkých a babkách, priateľoch a známych. Preto moje najväčšie ďakujem patrí práve im za to, že ich pri sebe máme. Tak im to dajme vedieť. Akokoľvek.

Radostné a pokojné Vianoce, priatelia.