Naozaj sa zadarilo?

Tento rok sa vydaril. Čísla sú dobré, potešili. Kade chodím, tade počúvam samé dobré správy. Práce bolo dosť, ba až priveľa, firmy nestíhali. Navyše celkom sa začínajú hýbať ľady aj v toľko pertraktovanej digitalizácii a nasadzovaní koncepcie Priemyslu 4.0. Okrem hovoreného slova a akademických diskusií sa postupne začínajú objavovať prvé konkrétne lastovičky – vznikajú kompetentné oddelenia v podnikoch, ktoré si zaumienili naštartovať zmeny smerom k zlepšovaniu výkonových ukazovateľov podniku, prevádzok či technológií.

Niektorým sa podarilo zájsť už aj ďalej – prvé digitálne dvojčatá reálne fungujúce v praxi sme už predstavili aj v našom časopise. Ani posledné tohtoročné vydanie nie je výnimkou. Inšpiratívny rozhovor s odborníkom na slovo vzatým vás možno naštartuje a usmerní správnym smerom, ako sa s digitalizáciou vyrovnať aj vo vašom podniku. V reportáži predstavujeme ďalší konkrétny príklad, ako sa slovenskému inžinieringu, ktorý dostal do rúk vhodné, samozrejme digitálne technológie, podarilo vyvinúť unikátne zariadenie, ktoré má potenciál zmeniť oblasť hydraulických pohonov.

Ak by som sa obzrel za uplynulým rokom aj v našom vydavateľstve, tiež máme za sebou vydarený rok. Podarilo sa nám rozbehnúť nové veci, „skamarátiť sa“ s vlastnou videoprodukciou či pripraviť pôdu na pokračovanie úspešnej konferencie o robotike, ktorú budeme v spolupráci s naším spriazneným vydavateľstvom LEADER press organizovať v apríli budúceho roku.

Takže z tohto pohľadu fajn. No zadarilo sa naozaj všetkým? Určite nie. Stále sú a budú takí, ktorí na to, aby mohli povedať „zadarilo sa“, nemajú veľa dôvodov. Poznáme ich všetci dôverne – opustení, chorí, bezdomovci, naši najbližší, ktorým nevenujeme toľko pozornosti, lásky a času, koľko by si naozaj zaslúžili. Neboli sme často ako ten hostinský, ktorý nespoznal príležitosť byť súčasťou niečoho výnimočného? Nielen zrodu nového, ale večného života? Aj keby mal Jozefovi a Márii obetovať niečo zo svojho „ja“ alebo zo svojho majetku? Naberme odvahu a pripravme jednu miestnosť v dome nášho srdca pre to malé batoľa, Lásku, ktorá prichádza v týchto dňoch medzi nás. Možno budeme sami prekvapení, aké úžasné dary má jeho Otec pre nás pripravené. A nielen na Vianoce, ale po zvyšok nášho života. Prajem vám všetkým požehnané a radostné sviatky, priatelia.