Začnem tým druhým. Nutnosti užšieho prepojenia akademického prostredia s praxou bolo už venovaného nemálo mediálneho priestoru. Na niektorých vzdelávacích inštitúciách sa to darí aj prakticky realizovať, väčšinou však stále zostávajú v tejto oblasti veľké rezervy.

Krok tým správnym smerom sa rozhodla urobiť aj Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), konkrétne Fakulta elektrotechniky a informatiky. A nie je to vôbec náhoda, že iniciatíva smerovala do oblasti robotiky. Na pôde fakulty už totiž vyrástlo niekoľko generácií odborníkov, ktorí nielen svoj profesionálny, ale z pohľadu voľného času často aj súkromný život, zasvätili tejto vede.

Nadšenie pedagogických pracovníkov, doktorandov aj študentov z Ústavu robotiky a kybernetiky viedlo k tomu, že jeden z ich snov sa stal skutočnosťou – v apríli tohto roku bolo slávnostne otvorené Národné centrum robotiky. Svojpomocne zrekonštruované priestory a množstvo rôznych prezentovaných projektov
a modelov robotov bolo dôkazom, že vedenie fakulty a ústavu má jasnú predstavu o ďalšom rozvoji tejto perspektívnej oblasti. Nielen z hľadiska procesu výučby, ale aj z hľadiska aplikačného výskumu a spolupráce s komerčnými firmami. Podľa riaditeľa ústavu profesora Jána Murgaša práve tam bude smerovať ťažisko aktivít. Národné centrum robotiky chce ponúknuť svoje priestory, know-how, zanietenosť mladých tvorivých ľudí aj skúsených bardov do služieb praxe. Na slávnostnom otvorení centra som toto všetko naozaj našiel.

Rovnako som to našiel aj na druhom spomínanom podujatí, ktoré bolo zase určené pre stredné odborné školy. SYGA 2014 bola už jedenástym pokračovaním úspešného podujatia organizovaného nadnárodnou elektrotechnickou spoločnosťou so sídlom v Nemecku, ktorá sa aj takýmto spôsobom stará o výchovu a podporu mladých slovenských talentov. Z niekoľko desiatok škôl a prihlásených prác si reprezentatívnu hlavnú cenu odniesli mladí technici zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Martin Majerníček a Jozef Porochnavý. Svoj dávkovač matíc predviedli nielen počas slávnostného odovzdávania cien na pôde Strojníckej fakulty STU V Bratislave, ale deň predtým aj vo Viedni, kde sídli výrobný závod nemenovanej spoločnosti, ktorá súťaž SYGA každoročne vyhlasuje.

Cenu časopisu ATP Journal získali študenti Andrej Šimurda a František Majchrák za nápojový automat. Obidva spomínané, ako aj niektoré ďalšie prihlásené projekty, by smelo našli svoje uplatnenia v reálnej praxi. To je potešujúci dôkaz, že napriek pretrvávajúcejšiemu nižšiemu záujmu mladých ľudí o technické odbory, nám na Slovensku vyrastajú mladé talenty, ktoré sa vďaka podpore zo strany školy či komerčných firiem dokážu v tom, čo študujú aj prakticky realizovať.

Technické odbory sú perspektívou pre všetkých mladých ľudí, pričom v prípade spomínanej STU si až 93% absolventov bez problémov nájde po skončení štúdia zamestnanie. Chce to však do budúcnosti zo strany všetkých zainteresovaných zvýšiť povedomie o dopyte po technicky vzdelaných mladých ľuďoch a zlepšiť marketing technicky zameraných odborných škôl a univerzít.