Neobmedzená energia

Slnko je jednou z nespočetného množstva hviezd, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre. Z pohľadu jeho existencie je život na Zemi iba zábleskom v celej histórii vesmíru. Vedci uvádzajú, že Slnko je v polovici svojho života, ktorý bude trvať ešte ďalších päť miliárd rokov. Potom vyhasne.

V tomto momente ukončím tento kozmologický exkurz. Prečo to spomínam? Bez Slnka a jeho tepla či svetla by život nebol možný. A teraz nás naše Slnko inšpiruje k ďalším míľnikom. Jeho existencia je postavená na neustále prebiehajúcej jadrovej fúzii, ktorá by bola v prípade jej skrotenia v zemských podmienkach potenciálnym zdrojom bezpečnej a prakticky neobmedzenej energie bez emisií uhlíka. Využitie moci jadrovej syntézy je cieľom projektu ITER, ktorý bol navrhnutý ako kľúčový experimentálny krok medzi dnešnými zariadeniami na výskum jadrovej syntézy a zajtrajšími jadrovými elektrárňami. Je skvelé, že na tomto projekte bude participovať aj slovenský inžiniering.

Mám pre vás ešte pár zaujímavostí o tomto projekte, na ktorom sa aktuálne stále pracuje. V jadre tokamaku bude teplota plazmy 150 miliónov stupňov. To žiadny na Zemi dostupný materiál nevydrží, preto bude plazma „držaná“ od stien reaktora silným magnetickým poľom. Hmotnosť tokamaku bude trikrát väčšia ako Eiffelova veža. Každá z toroidných cievok tokamaku váži 310 ton, čo je približná hmotnosť úplne naloženého lietadla Boeing 747-300. Z 50 MW dodaných do tokamaku na zohriatie plazmy sa bude generovať okolo 500 MW prostredníctvom jadrovej fúzie v trvaní 400 až 600 sekúnd. Výnimočný projekt, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdobu, by mal vygenerovať prvú plazmu koncom roka 2025. Pozerám sa na budúcnosť energetiky?