Tieto majú často spoločného menovateľa a tým je odpoveď na otázku, čo vlastne MES systém je. Mnohé projekty si dajú za cieľ nasadiť MES, ale v rámci firmy, či dokonca projektového tímu, neexistuje spoločná definícia, čo to MES je. Paradoxom ale je, že neexistuje univerzálne prijatá definícia MES. Avšak definovať MES znamená, že MES môže byť všetko, čo budete chcieť – a to je správne. MES môže byť zákaznícke riešenie, veľký softvérový balík, rozšírenie DCS alebo HMI/SCADA, rozšírenie ERP atď.

Projektový tím sa ale rýchlo môže dostať do problémov, keď rôzni ľudia budú MES definovať rôzne. Riešenie je jednoduché: keď viete, že to môže byť potenciálny problém, zadefinujte MES takým spôsobom, ktorý je najvhodnejší pre vašu firmu. Potom o tom informujte ostatných a máte istotu, že všetci budú používať tú istú definíciu. Ďalším potenciálnym problémom sú funkcie tohto softvéru. Obzvlášť je to viditeľné pri nasadzovaní univerzálnych, rozsiahlych MES systémov. Mnohí sa zameriavajú práve na funkcie MES systému a na to, čo tieto dokážu. Ale pozornosť by sa mala sústrediť na firmu ako takú. Čo potrebuje? Aké sú jej vnútorné procesy? Ako môže tento softvér podporiť tieto procesy? Akú pridanú hodnotu MES vygeneruje? Nikdy by to nemalo byť o funkcionalite softvéru. Bez ohľadu na to, aká bude úžasná.

Softvér je len nástroj pre firmu a stredobodom pozornosti by vždy malo byť naplnenie potrieb firmy. Ďalším omylom je, keď obchodné alebo výrobné procesy sa musia „prispôsobiť“ softvéru. To je zlé. Opak by mal byť pravdou. Ak by jediným dôvodom na zmenu týchto procesov malo byť prispôsobenie sa nasadenému softvéru, tak potom buď ste si vybrali zlý softvérový balík, alebo tento nie je dostatočne prispôsobivý. Len málokedy totiž dáva zmysel, aby sa menili dobré, overené a stabilné procesy len preto, aby sa prispôsobili softvérovému balíku. A aby som nezabudol – MES/MOM systémy budú potrebné aj po zavedení Industry 4.0 do reálnej praxe. K tomu sa ale vrátim o takých desať rokov.