Ak sa na to pozrieme z nadhľadu, 5G sa stáva kľúčovým predpokladom pre iniciatívy, ako je priemyselný internet vecí a Priemysel 4.0. Je to z toho dôvodu, že podporuje konektivitu veľkého počtu zariadení a umožňuje agregovať veľké množstvá údajov a doručovať ich z prevádzok do vzdialených dátových centier a cloudových služieb. 5G umožní realizovať aj nové služby a aplikácie, ktoré predtým neboli možné. A aj keď sa táto komunikačná technológia možno nestane hneď zdrojom enormného zvyšovania produktivity v rámci konceptov Priemyslu 4.0, žiaden výrobný podnik nebude môcť túto technológiu ignorovať. Vďaka rozsiahlemu množstvu údajov získavanom v reálnom čase z výroby, skladov či logistiky možno podrobnejšie analyzovať dianie v podniku a na základe neho prijímať včasné a kompetentnejšie rozhodnutia. Výhod, ktoré piata generácia komunikačnej technológie prináša, je toľko, že sme sa rozhodli venovať tejto téme podrobnejšie. Nezabudli sme ale ani na inšpirácie z oblastí, ako scara či kartézske roboty, 3D tlač či moderné pohony.