Aditívna výroba (AV) je vo všeobecnosti proces spájania materiálov s cieľom vytvoriť objekt podľa trojrozmerného modelu. Zvyčajne sa pritom ukladá jedna vrstva na druhú, čo je opak toho, ako sa štandardne produkty vyrábajú napr. obrábaním. Proces AV môže vyústiť do finálneho produktu, čo sa nazýva aj priama výroba, alebo sa môže skončiť vo forme polotovaru alebo produktu, ktorý vyžaduje ešte nahriatie, dopracovanie alebo montáž, čo sa označuje ako nepriama výroba. Práve druhý spomínaný typ výroby ventilov sa javí ako skutočná inovácia.

Aj keď je už známych množstvo vecí zo spotrebného trhu, ktoré boli vyrobené technológiou 3D tlače, čoraz častejšie možno z rôznych kútov sveta počuť aj o priemyselných produktoch, na ktorých výrobu sa použila táto technológia.
Na severe Tokia sa nachádza výrobná prevádzka spoločnosti Kariwa, kde sú nasadené zložité kovové ventily vyrobené 3D tlačou. Ventily obsahujú veľkú skupinu malých otvorov a kanálikov, ktoré by bolo ťažké vyrobiť a museli by byť poskladané z viacerých častí. Projekt si vyžiadal znalosti skúsených odborníkov na kovové materiály, ktorí predložili návrhy pre 3D tlač. Takto sa podarilo eliminovať nielen zložité otázky montáže, ale odstránila sa aj potreba následného zložitého opracovania, napr. odstraňovanie drsných okrajov otvorov. Spoločnosť Emerson Process Management v spolupráci s Nanyang Technological University v Singapure otvorila nové centrum výskumu a vývoja metód využívajúcich 3D tlač na výrobu priemyselných regulačných ventilov.

Výskumný program má odštartovať v októbri tohto roku a bude trvať päť rokov. Cieľom spoločného laboratória bude vyvinúť metódy návrhu a výroby regulačných ventilov na priemyselné účely podstatne rýchlejšie, ekonomickejšie a s vylepšenými konštrukčnými vlastnosťami, ako to bolo doteraz. Tieto inovácie nevyhnutne so sebou prinášajú aj potrebu vzniku nových noriem. Za veľkou mlákou už v rámci Amerického národného normalizačného inštitútu vznikla sekcia Additive Manufacturing Standardization Collaborative (AMSC), ktorej cieľom bude koordinovať a urýchľovať vývoj noriem a technických podmienok aditívnej výroby pre rôzne oblasti priemyslu.

Aj keď aditívna výroba či 3D tlač zatiaľ nie sú ekonomicky výhodné pre výrobu veľkých sérií výrobkov alebo špecializovaných ventilov, niet pochýb o tom, že technologický vývoj v nasledujúcom období časom uľahčí a zrýchli inovácie aj v oblasti priemyselných ventilov.