Investície na podporu digitalizácie zahŕňajú aj digitálne dvojičky prenosových a distribučných sústav a nekáblové alternatívy, ako sú služby flexibility a distribuované úložné systémy. Prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav už aj u nás dávajú priestor ďalším technickým inováciám, ako sú systémy na riadenie distribuovaných zdrojov energie, edge riešenia na riadenie koncových zariadení, pokročilé riadenie napätia a jalového výkonu, umelá inteligencia a roboty a drony pre efektívnejšiu prevádzku. Ak sa chceme vyrovnať s dosahmi aktuálneho diania vo svete vrátane výpadku dodávok energetických surovín, nemôžeme obchádzať ani tieto trendy. Efektívne zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do energetických sústav tak, aby boli čoraz väčším prínosom a čoraz menej sa v analýzach, diskusiách a najmä v praxi objavovali ako problém, je to, o čom snívajú všetci zainteresovaní. A tu sa dostávajú k slovu batériové úložné systémy. Do roku 2030 by mala byť inštalovaná kapacita týchto systémov približne 45-krát väčšia, ako v súčasnosti. O tom, že Slovensko nezaostáva ani v tejto oblasti, sa presvedčíte v aktuálnom vydaní ATP Journalu.