V USA sa prvýkrát podarilo energetickej spoločnosti nasadiť systém využívajúci umelú inteligenciu, aby sa zabránilo výpadkom energie predpovedaním zlyhania technických prostriedkov s týždenným predstihom. Talianska energetická spoločnosť, ktoré prevádzkuje aj energetické aktíva na Slovensku, je dobrým príkladom toho, ako môže digitalizácia zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a zlepšiť kvalitu služieb pre vlastníka alebo operátora siete. Za necelých desať rokov znížila táto spoločnosť index priemerného trvania výpadku systému (SAIDI, ukazovateľ kvality siete) o dve tretiny a v súčasnosti vynakladá takmer jednu tretinu svojho investičného rozpočtu na digitálne technológie. Práve tieto tradičné metriky spoľahlivosti (SAIDI, SAIFI) zostávajú hlavnými oporami pri hodnotení nákladov a prínosov inteligentnej siete.

Štátna výkonná moc, regulačné úrady a energetické spoločnosti by sa mali podľa IEA v najbližšom období zamerať na uľahčenie prijímania a používania nových technických vymožeností, ako sú pokročilé systémy na reguláciu napätia a jalového výkonu, prevádzka v uzavretej slučke a bezkáblové riešenia, napr. distribuované statické úložné systémy. Budúcnosť má určite aj budovanie lokálnych energetických zdrojov, mikrosietí či virtuálnych elektrární. Príchod nových technológií, metód riadenia či obchodných modelov bude vyžadovať urýchlenú, ale svedomitú prípravu legislatívnych rámcov a technických štandardov a noriem, ktoré zabezpečia vzájomnú spoluprácu v tradičných a digitálnych infraštruktúrach a systémoch.