Chváliť každý deň, ktorý človek môže prežiť v zdraví, s pocitom, že bol pre niekoho užitočný, že pomohol, aj keď nemusel. Za posledné dva mesiace som absolvoval viac ako štyridsať osobných stretnutí s vami, našimi inzerentmi a čitateľmi. Boli to radostné chvíle. Nielen preto, že som od vás počul veľa pozitívnych informácií týkajúcich sa vašich tohtoročných firemných výsledkov, ale aj preto, že môj priateľ sa rozhodol po dlhých rokoch prestať s fajčením.

Pre niekoho maličkosť, pre niekoho zásadné životné rozhodnutie. Chválim dni, keď to dobré zaberie veľkú časť našich myšlienok, slov aj skutkov. A hlavne chválim dni, keď prekonáme sami seba, keď naše každodenné menšie či väčšia víťazstvá prekonajú všetko zlé, čo nám bráni robiť skutky dobra na úkor nášho osobného prospechu či pohodlia. V práci aj v osobnom živote. Vo chvíľach skúšok a výziev, ktoré nám vstupujú do života, sa každý z nás na niečo alebo niekoho obracia. Aby vtedy nebol sám. Dvaja predsa dokážu uniesť ťažké bremená lepšie.

Za oknom je stále tma, čas už pokročil. Obraciam sa na Toho, ktorého narodenie oslavujeme práve v čase Vianoc. Prosím nielen o čo najskoršie uzdravenie z prechladnutia, aby som mohol byť užitočný v práci aj pre moju rodinu a blízkych, ale aj o to, aby mi pomáhal vidieť nie tak svoje, ako skôr potreby tých, ktorí potrebujú našu pomoc, povzbudenie, vypočutie, prijatie, pohladenie. Láska, ktorá prišla na svet v Betleheme, má moc robiť z nás nových ľudí. A to nielen do konca januára nasledujúceho roku ?. Prajem nám, priatelia, aby sme dokázali radosť z dosiahnutých pracovných výsledkov, z našich osobných víťazstiev a odovzdania sa do služby druhým položiť pod vianočný stromček ako dar našim blízkym. A Tomu, ktorý našu snahu konanú s úprimným srdcom určite rozmnoží tisícnásobne. Pre dobro všetkých.

Prajem Vám pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky.