Určite ste si to všimli – už ani tie zimy nie sú to, čo bývali. Aj keď sa na pár dní krajina pokryje bielou perinou a mráz prenikne až do morku kostí, cestári nechávajú väčšiu časť zimy svoje stroje a techniku skryté pod prístreškami bez využitia a zo šatníka len málokedy vytiahneme skutočne zimné oblečenie. Za to, že zima už nie je v našich zemepisných šírkach taká ako voľakedy, môže globálne otepľovanie. Podľa meteorológov bol minulý rok piaty najteplejší v histórii sledovania tohto ukazovateľa, pričom priemerná teplota zemského povrchu sa medziročne neustále zvyšuje. Ak by sme pokračovali v súčasnom tempe spaľovania fosílnych palív, tak do roku 2050 by sa malo v priemere otepliť o dva stupne. A kto, resp. čo je toho príčinou? Tzv. skleníkové plyny. Veľa z nich sa vytvára práve na skládkach komunálneho odpadu.

Premena odpadu na energiu je technologicky vyspelý spôsob zneškodňovania odpadu, ktorý je všeobecne uznávaný ako nástroj na znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä metánu. Vedci z NASA identifikovali skládky ako jedny z najväčších zdrojov emitujúcich metán, ktorý je z hľadiska globálneho otepľovania viac ako osemdesiatkrát škodlivejší ako CO2. Niektoré krajiny sa už viac ako storočie snažia vyrovnať s komunálnym odpadom jeho spaľovaním a získanú energiu aj premeniť na elektrinu a teplo. Prvé lastovičky sú aj na Slovensku a tzv. zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) už fungujú v Bratislave aj Košiciach. Organizácia spojených národov, EÚ aj USA identifikovali ZEVO ako technológie, ktoré treba pri využití komunálneho odpadu uprednostniť pred skládkovaním. Len v samotnej Európe je v súčasnosti v prevádzke už viac ako päťsto ZEVO prevádzok. To je však len jedna zo zaujímavých tém januárového vydania ATP Journal. Okrem toho sme sa pozreli aj na skutočnú budúcnosť teplárenstva, ako si ju predstavujú v Martine, z exponenciálnych technológií predstavujeme možnosti priemyselného internetu vecí.

Verím, že aj tento rok sa nám podarí spolu s vami naplniť slogan nášho snaženia – inšpirujeme k riešeniam. Budem rád, ak nám pošlete námety, postrehy a skúsenosti z vašej praxe. Radi k vám zavítame či už online, alebo keď to situácia dovolí, tak aj osobne s redakčným mikrofónom či kamerou. A ak nám navyše pošlete témy, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť viac, radi sa do nich s vervou pustíme. Pohodové čítanie, priatelia!