Hneď v úvode sa odrazil od historickej blízkosti, ktorú zdieľa s predsedom výboru pre dopravu a cestovný ruch Michaelom Cramerom, keďže obaja žili v minulosti v tieni železnej opony a kedy Európa bola rozdelená takým spôsobom, ktorý si už dnes mladí ľudia nevedia ani predstaviť. A doprava je podľa nášho eurokomisára jeden zo sektorov, v ktorom sa dôsledky studenej vojny a s tým spojené obmedzenia prejavovali najzreteľnejšie.

Práve preto považuje odstránenie týchto stále pretrvávajúcich rozdielov prostredníctvom efektívnej implementácie transeurópskych sietí za svoju prioritu číslo jedna. V tomto smere bude presadzovať zavedenie inteligentných dopravných systémov, pričom sa budú podporovať projekty pracujúce s plne intermodálnymi integrovanými sieťami založenými na najnovších satelitných či digitálnych technológiách.

Svoje priority definoval pre železničnú, leteckú, lodnú a cestnú dopravu ako aj vesmír, ktorý, ako povedal, sa dostáva bližšie k používateľom. Vo väčšine týchto oblastí má Európa veľmi dobrú východiskovú pozíciu, pretože je považovaná za najbezpečnejšiu na svete a je vzorom pre ostatné regióny a krajiny. Ale prezentácia konkrétnych projektov a ich cieľov v príhovore nového predsedu dala najavo, že veľa práce nás ešte len čaká. Doprava takisto nemôže byť nikdy odtrhnutá od ďalších sektorov.

Nasadzovanie stále väčšieho počtu napr. elektrických vozidiel si žiada realizovať opatrenia v rámci národných elektrizačných sústav už dnes, aby boli do budúcnosti na zvýšený odber pripravené tak po technickej stránke ako aj po stránke nových obchodných modelov. Výzvy, ktoré stoja nielen pred dopravou ale aj energetikou v európskom regióne, sú významné a Európska únia to dala najavo aj rozsahom finančného krytia, ktoré jednotlivým rezortom a projektom plánuje prisúdiť.