Aby sa vám podarilo vybrať riešenie, ktoré uspokojí súčasné aj budúce potreby, je dobré pri výbere zvážiť aj týchto päť kritérií: rýchlosť, údržba, prispôsobiteľnosť, zastavaná plocha, cena. Konvenčné paletizéry vynikajú prispôsobiteľnou rýchlosťou balenia v širokom rozsahu počtu balení, s ktorými sa manipuluje – od 10 až po 200 za minútu. Avšak vzhľadom na veľký počet mechanických častí treba týmto paletizérom venovať viac starostlivosti z hľadiska údržby ako robotizovaným pracoviskám paletizácie. Výhodou zase je, že údržba nevyžaduje iné znalosti ako z oblasti strojárstva či pneumatiky. Palety vytvorené konvenčnými paletizérmi sú zvyčajne veľmi kompaktné, môžu byť vysoké a napriek tomu stabilné. Rozmerovo ide o väčšie systémy či už z hľadiska zastavenej plochy, alebo potrebnej výšky.

Naproti tomu robotizované pracovisko paletizácie je, ako vyplýva z názvu, vybavené robotom schopným autonómneho vykonávania úloh. Je prepojený s riadiacim systémom, kde možno nahrať receptúry na paletizáciu rôznych produktov. Súčasťou robota je aj uchopovač, ktorý sa väčšinou vyvíja špeciálne pre konkrétny typ produktov určených na paletizáciu. Vynikajú vysokou rýchlosťou, ktorá sa napr. pri plechovkách môže blížiť až k 1 200 kusom za minútu. Menej mechanických komponentov zase znamená podstatne menej odstávok a výnimočnú spoľahlivosť blížiacu sa k 55 000 hodinám z hľadiska strednej doby medzi poruchami. Na druhej strane obsluha potrebuje z hľadiska údržby absolvovať špecializované zaškolenie. Rôzne typy uchopovačov robia z robota všestranný stroj, vďaka čomu možno takéto pracovisko prispôsobiť takmer akejkoľvek úlohe paletizácie. Rozmery robota sa môžu líšiť od prípadu k prípadu, avšak prispôsobiteľnosť celého systému umožňuje nasadiť takéto riešenie na relatívne malom priestore. A to pri zachovaní najnovších bezpečnostných požiadaviek. Z hľadiska obstarávacej ceny sú robotizované aj konvenčné pracoviská paletizácie takmer na rovnakej úrovni. Ak by ste sa však stále nevedeli rozhodnúť, tak existujú aj hybridné riešenia spájajúce výhody obidvoch uvedených prístupov.