Mnohé výrobné prevádzky, spracovanie ropy a plynu, chemické či energetické technológie boli uvedené do prevádzky pred mnohými rokmi, kedy cena energií bola relatívne nízka. Avšak to už niekoľko rokov neplatí. Takmer vo všetkých odvetviach priemyslu je hlavnou prioritou efektivita – vyrábať čo najviac s vysokou kvalitou a nízkymi nákladmi. Náklady na energetické vstupy sú v niektorých typoch výrob o 25% vyššie ako prevádzkové náklady. K tomu sa pridáva aj potreba zabezpečiť technologické postupy tak, aby boli bezpečné a šetrné k životnému prostrediu.

Jednou z oblastí, ktoré sa jednoznačne ukazujú ako potenciálne pre významné úspory a zvýšenie efektívnosti celej výroby, sú aj paro-kondenzátne systémy. Základnou výhodou využitia pary ako teplonosného média je, že pri premene pary na vodu sa uvoľňuje veľké teplo. Aj malé množstvo pary v sebe ukrýva veľkú energiu. Para je bezpečná, netoxická a nezápalná a jej výhodou je aj schopnosť dodávať teplo s konštantnou a riaditeľnou teplotou. Prepravuje sa štandardnými potrubiami a používajú sa štandardné ventily, ktoré si vyžadujú len malé údržbárske zásahy a ktoré majú dlhú životnosť. Súčasťou každého parného systému sú aj odvádzače kondenzátu.

Ten vzniká pri prechode pary z kotla cez potrubnú sieť. Správne nadimenzované a funkčné odvádzače zabezpečujú odvod kondenzátu účinným spôsobom tak, že samotný kondenzát možno znovu použiť a vratným potrubím opäť priviesť do parného kotla. To šetrí nielen spotrebu vody, ktorá sa do kotla na výrobu pary privádza, ale najmä zabezpečuje úspory energie, ktorú by inak bolo potrebné vynaložiť na ohrev surovej vody.

Správnu činnosť odvádzačov kondenzátu možno v súčasnosti veľmi efektívne monitorovať pomocou bezdrôtových snímačov. Tieto dokážu upozorniť či už na priesaky odvádzača, jeho upchatie alebo zlyhanie v otvorenom stave. Údržba môže problém včas vyriešiť a prevádzka sa vyhne neplánovaným odstávkam. Paro-kondenzátne systémy predstavujú teda nielen výkonný zdroj energie, ale mnohé z nich, najmä tie staršieho dáta, skrývajú v sebe aj nezanedbateľný potenciál úspory nákladov v podobe lepšieho riadenia výroby a spotreby pary ako aj predĺženia bezporuchového chodu výrobných procesov, pre ktoré je para nositeľom energie.