No vývoj sa zastaviť nedá a to, čo avizovali náš eurokomisár a legislatívci z Bruselu v rámci tzv. zimného energetického balíčka, sa začína pomaly, ale isto meniť aj v slovenskej energetike na realitu. Pripravovaná novela zákona o energetike či aktivity ÚRSO naznačujú, ktorým smerom by sa chcela (mala?) energetika na Slovensku uberať. A veľa na výber nemáme – jednak sa musíme zosúladiť so zvyškom Európy, jednak si musíme splniť záväzky týkajúce sa napríklad podielu OZE do roku 2030. A potom treba aj dávať väčší dôraz na také pojmy, ako je nediskriminačný prístup, možnosť slobodného výberu, transparentnosť, deregulácia, agregácia…

Nie som žiaden odborník na energetiku, ale posledné mesiace mi umožnili aspoň čiastočne nahliadnuť pod pokrievku hrnca, v ktorom sa energetická polievka začína privádzať do varu. Na to, aby sme si na nej zgustli, si vraj počkáme ešte aspoň dva roky. Nemení to však nič na tom, že väčšina sa zhoduje v dobre pripravených základoch na zmenu. Otvorených je stále veľa otázok, a preto sme sa pokúsili v tomto vydaní priniesť názory viacerých odborníkov, načrtnúť riešenia a inšpirovať tých, pre ktorých je energetika chlebom každodenným. A čo si budeme hovoriť, tie elektrické zásuvky má doma každý z nás. Tak sa pripravme, lebo príležitosti na zmenu dostanú nielen veľkí hráči, ale aj tí najmenší odberatelia/výrobcovia elektrickej energie, ktorých začínajú volať prosumermi.