Pracovať pre vás nás stále baví

Aby bol tento začatý rok plný pokoja, lásky, radosti a pohody. Nech sa nám darí byť vnímavými na potreby a potešenie druhých, ochotnými navzájom si pomáhať a prinášať do života dobro. Práca nech nám ide od ruky, bez stresu a naháňania. To vám, vašim najbližším aj kolegom prajem za celé naše vydavateľstvo.

Vstúpili sme do nového roku, ktorý má v sebe vizuálnu symetriu, pravidelnosť. V tomto duchu sa aj my v redakcii ATP Journal budeme snažiť, aby sme vám pravidelne, počas celého roku prinášali hodnotné a inšpiratívne informácie, ktoré budú prínosom pre vašu každodennú prácu. Využijeme na to všetky osvedčené spôsoby, ale pripravujeme aj nové veci, ktorými chceme zlepšiť činnosť vydavateľstva a zvýšiť kvalitu výstupov smerujúcich práve k vám, našim čitateľom, autorom príspevkov aj inzerentom.

Jednou z takýchto noviniek sú témy čitateľov, ktoré sme na konci minulého roku zhromaždili a premietli do edičného plánu. V každom čísle sa budeme snažiť zodpovedať to, čo najviac zaujíma práve vás. Tento prístup považujeme za náš trvalý záväzok a budeme radi, ak nám ho pomôžete napĺňať. Ak máte odborné témy, o ktorých v práci diskutujete, ak potrebujete zistiť viac o nejakej téme, prípadne niečo vysvetliť podrobnejšie, dajte nám vedieť. Naše dlhoročné skúsenosti, sieť našich spolupracovníkov a živé kontakty, ktoré máme na všetkých „frontoch“, zmobilizujeme a využijeme vo váš prospech. Ďalšie novinky nebudem zatiaľ prezrádzať (z konkurenčných dôvodov smile), postupne ich budeme predstavovať a verím, že budú prínosom pre všetkých zainteresovaných. Sme radi, že vďaka vám môžeme stále robiť prácu, ktorá nás nielen živí, ale hlavne napĺňa a robíme ju s radosťou. Prajem vám pohodu pri čítaní prvého tohtoročného čísla.