Priemyselné riadiace a automatizačné systémy v očiach mnohých riadiacich pracovníkov podnikov predstavujú len jednu z „technológií“, ktoré sa podieľajú na zabezpečení chodu ich výrobného podniku či konkrétnych technologických procesov. Takýto prístup spôsobuje nielen podceňovanie dôležitosti a prínosov, ktoré riadiace systémy môžu pre výrobné podniky predstavovať, ale má to aj ďalší vážny následok. Riadiace a automatizačné systémy negenerujú také hodnoty pre podnik, aké by mohli a mali.

Prechod na moderné riešenia sa pritom v súčasnosti už nezužuje len na výmenu starého riadiaceho systému za nový, ale aj na rozšírenie jeho možností a funkcionality. Dnes je už bežnou súčasťou procesu modernizácie napríklad v papierenskom priemysle aj nasadenie systémov pre riadenie kvality, SCADA systému pre prevádzky z oblasti ropného a plynárenského priemyslu, alebo systémov pre riadenie spaľovacích procesov v energetike. V celom procese je veľmi dôležitý správny výber spoločnosti, ktorá bude prechod/modernizáciu systémov riadenia realizovať.

Malo by ísť o dodávateľa, ktorý na jednej strane ponúka riešenie minimalizujúce potenciálnu odstávku a ďalšie prevádzkové riziká, a na druhej strane prináša svojim riešením mimoriadnu obchodnú hodnotu, ktorá sa pretaví do reálnych ekonomických ukazovateľov na strane koncového zákazníka. Moderný systém, ktorý má nahradiť ten existujúci, musí umožňovať jeho výmenu bez nutnosti prerušenia chodu prevádzky a najlepšie postupnými krokmi.

Proces prechodu na nový systém by mal zachovať toľko znalostí zo starého systému, koľko je len možné a to navyše za minimálne náklady. A to nehovorím ešte o nastupujúcej generácii prevádzkových operátorov, ktorí sú často absolventi univerzít a vysokých škôl a od prevádzkových riadiacich a automatizačných systémov očakávajú podstatne viac informácií pre vykonávanie lepších rozhodnutí, ako dokázali poskytnúť tie pôvodné, staršie riadiace systémy. Táto téma je mimoriadne rozsiahla, ale aspoň niekoľko ďalších inšpirácií nájdete vo vnútri tohto vydania ATP Journal.