Prečo môže byť „čokoľvek“ ako služba

Tri tradičné piliere cloudových služieb – softvér, platforma a infraštruktúra ako služba (SaaS, PaaS, IaaS) – v súčasnosti podporujú široké spektrum služieb v rámci informačných technológií. Dnes sme však svedkami vzniku novej éry – „čokoľvek“ ako služba.

Po rozšírení internetu a možnosti pripojiť k nemu množstvo počítačov, zabezpečení dostatočnej prenosovej rýchlosti a minimalizácii oneskorení prišli rôzni poskytovatelia služieb so škálovateľnými produktmi šitými na mieru, ktoré bolo možné poskytovať práve cez internetové pripojenie. Podľa mnohých odborníkov sa éra cloudových technológií prvýkrát datuje od vytvorenia prvej podnikovej aplikácie typu softvér ako služba, ktorou bol v roku 1999 produkt spoločnosti Salesforce určený na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Hlavné výhody modelu „– ako služba“ z pohľadu jeho používateľa sú jasné: presun od kapitálových k prevádzkovým nákladom, ktorý často vedie k zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo, prístup firiem všetkých veľkostí k najmodernejším technológiám, o ktoré sa starajú ich poskytovatelia, škálovateľnosť podľa požiadaviek firmy, rýchla implementácia nových aplikácií a obchodných procesov, uvoľnenie vlastných pracovníkov a zdrojov na realizáciu iných projektov a priorít. Samozrejme aj tento model má svoje potenciálne obmedzenia a slabé miesta, ako je napr. výpadok služby, bezpečnosť, zhoda s legislatívou, nedostatočný výkon, skryté náklady (náklady na prepojenie a správu viacerých cloudových služieb či na spracovanie potenciálne rozsiahleho množstva údajov), krach poskytovateľa služieb či problémy s podporou zákazníka. Väčšinu z týchto slabých miest možno minimalizovať dobrým naplánovaním a jasne definovanou zmluvou s poskytovateľom služieb – v tomto ohľade si budú musieť dať podniky dobrý pozor. A navyše si musia už vopred uvedomiť, že nasadenie verejných cloudových služieb nebude odpoveďou na každú úlohu týkajúcu sa IT alebo podnikových procesov. Niet žiadnych pochýb, že verejný cloud sa čoskoro stane výnosným biznisom. Podľa poslednej štúdie spoločnosti Gartner vzrástol medziročný obrat v tomto odvetví v rokoch 2016 a 2017 takmer o 19 %. V tomto roku je predpoveď rastu v porovnaní s minulým rokom takmer o 22 %. Všetky tieto snahy smerujú podľa výsledkov viacerých prieskumov k zlepšovaniu komunikácie a spolupráce či už vnútri firmy, alebo navonok prostredníctvom sprístupnenia údajov odkiaľkoľvek, možnosti obnovenia činnosti procesov a firmy po vážnych udalostiach či nasadenia aplikácií na zvýšenie produktivity firmy. Pripravte sa na éru XaaS – „čokoľvek“ ako služba.