Prevádzkové meracie prístroje ako základ koncepcie Priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 sa netýka len prevádzok postavených na zelenej lúke. V prípade vytvárania digitálnych fabrík je potrebné brať do úvahy aj existujúcu infraštruktúru s cieľom dosiahnutia jej rýchlej amortizácie.

Aj preto je jedným z kľúčových faktorov pri realizácii týchto zámerov využívanie inteligentných prevádzkových meracích prístrojov. Tie podporujú monitorovanie a diagnostiku v továrni, ako aj vytváranie sietí s ďalšími novými prístrojmi v rámci prevádzky.

Prevádzkové meracie prístroje preto tvoria univerzálnu inteligentnú základnú jednotku koncepcie Priemyslu 4.0 či internetu vecí.

V dnešnej dobe, keď sa musia výrobcovia prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu a zákazníkov, musia byť na to pripravené aj ich technológie. Aj preto je dôležitou vlastnosťou prevádzkových meracích prístrojov ich rýchla rekonfigurácia a možnosť aktualizácie o novú funkcionalitu, a to pri minimálnom prestoji.

Zložitosť výrobných procesov a technológií neustále narastá, čo vyžaduje aj čoraz rozsiahlejšie technické znalosti a skúsenosti pri voľbe tých správnych meracích prístrojov, ktoré budú v danej aplikácii dosahovať ten najlepší výkon. Pridanie inteligencie do prevádzkových meracích prístrojov prináša možnosť sprístupnenia údajov o výkone a stave daného zariadenia.

Zle nastavený prístroj môže zahlcovať nadradený riadiaci systém alebo pracovníkov prevádzky neúmerným množstvom alarmových alebo notifikačných správ. Aj tomu sa dá predísť nasadením moderných meracích prístrojov, pri ktorých možno typ a množstvo alarmov a upozornení kedykoľvek nakonfigurovať.

Dostupnosť údajov meraného média aj stavu samotného prístroja v reálnom čase, zabudovaný webový server či WLAN, podpora rôznorodých komunikačných protokolov či súčasné meranie viacerých prevádzkových parametrov – to sú len niektoré z vlastností, ktoré charakterizujú prevádzkové meracie prístroje pripravené na nasadenie v rámci konceptov Priemyslu 4.0.