Čakám, či príde…

A! Prišla! Myšlienka. Začal som s ňou už pred napísaním toho predchádzajúceho odseku, ale potom som ju odložil. Neviedla k Vianociam. Aspoň nie prvoplánovo. Nástojčivosť však zvíťazila. Neuhla, zostala. Myšlienka odchodov a príchodov. Príchod myšlienok ˘, chladných rán, bielej periny a dlhých večerov. Vône škorice, medovníkov, oblátok. A zjavili sa mi príchody a odchody áut, autobusov, vlakov, električiek. Aj tie vedú predsa k Vianociam. Vezú nás domov, k blízkym, rodine. Príchod Vianoc je zároveň odchodom zhonu, všedných povinností. Odtiaľ, kde dnes dunia zbrane, prišiel Pokoj. Bol tu a bude vraj navždy. Na odchod sa nechystá. Prajem Vám v mene celej redakcie radostné a pokojné sviatky Vianoc. Do nového roku odchod všetkého, čo vás o pokoj a radosť oberá, a príchod nových príležitostí na zmenu k lepšiemu.