Priemysel 4.0 je príležitosť aj pre potravinársky priemysel

Koncepcie, metódy a technológie spadajúce do toho, čo dnes označujeme ako Priemysel 4.0, umožňujú podnikom optimalizovať štyri úrovne ich činnosti tým, že zlepšujú dohľad nad celým procesom, zabezpečujú lepšiu sledovateľnosť a monitorovanie výkonnosti a umožňujú prijímať inteligentnejšie rozhodnutia.

Tými úrovňami sú jednotlivé časti technologických zariadení ako snímače, druhou úrovňou sú zariadenia, ktoré monitorujú a riadia výkon jednotlivých strojov a liniek, treťou sú systémy na riadenie výrobných postupov a štvrtú úroveň tvoria obchodné systémy a systémy na plánovanie chodu celého podniku. Z pohľadu výrobcov potravín a nápojov sú príležitosti, ktoré tieto zmeny predstavujú, obrovské. Prostredníctvom prispôsobenia vlastnej technológie alebo investíciou do tých novších umožňujú koncepty Priemyslu 4.0 vytvoriť výrobu novej generácie, ktorá je schopná robiť inteligentné rozhodnutia, je sledovateľná na diaľku pomocou cloudových riešení a možno ju analyzovať v reálnom čase. To všetko pomáha prijímať rozhodnutia skôr, ako sa objavia problémy, a eliminuje spoliehanie sa len na historické údaje. Výrobcovia sa tak môžu lepšie sústrediť na problematiku bezpečnosti a kvality potravín a zvyšovanie produktivity. Zo širšieho pohľadu môže teda Priemysel 4.0 prispieť k zlepšeniu v takých oblastiach, ako je zvýšenie ostražitosti nad bezpečnosťou potravín prostredníctvom lepšej sledovateľnosti, zlepšenie produktivity vďaka lepšiemu pochopeniu úzkych miest a možnostiam ich odstránenia, zlepšenie kvality vďaka rozsiahlejšiemu využívaniu automatizácie, riadenie zložitých, globálne fungujúcich dodávateľských reťazcov vďaka IT a robotike či využívanie údajov v reálnom čase s cieľom rýchle reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Moderné technológie na druhej strane pomáhajú výrobcom v oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu podstatne efektívnejšie plniť požiadavky regulačných úradov a legislatívy. Linky a zariadenia, ktoré sú vybavené vlastnou diagnostikou problémov skôr, ako spôsobia ich výpadok, zabezpečujú výrazné zníženie času odstávok. Navyše vzdialený prístup k takýmto linkám zvyšuje ich celkovú dostupnosť a tým možno lepšie splniť očakávania zákazníkov z hľadiska okamžitých dodávok. Autonómne navádzané prepravné vozíky dokážu z hľadiska vnútropodnikovej logistiky znížiť náklady na ľudskú pracovnú silu, zrýchliť prepravu položiek a výrobkov a zefektívniť tak celý výrobný proces.