A aby som nezabudol, pridám k tomu aj uspokojenie neustále sa meniacich požiadaviek zákazníkov. Nemožné? Minimálne náročné. Variabilita procesov je výzvou pre každý výrobný podnik. Veľkou pomocou je v tomto smere nasadenie moderných automatizačných systémov. Tie pomáhajú na prvýkrát dosiahnuť požadovanú úroveň kvality produktov v definovanom čase. Priemyselné armatúry a akčné členy sa pri budovaní účinného systému riadenia technológií často podceňujú. Sú dôležitou súčasťou prevádzkového riadiaceho systému, pričom operátorom pomáhajú dosahovať očakávané správanie procesných veličín. Samotná konštrukcia regulačných ventilov, kohútov či klapiek sa výrazne za posledné roky nezmenila. To však neznamená, že vývoj v tejto oblasti zaspal. Nové materiály použité na konštrukciu vnútorných častí ventilov či nové metódy riadenia a komunikácie výrazne zvýšili úžitkovú hodnotu priemyselných armatúr. Optimalizácia technologických procesov znamená optimalizáciu všetkých procesov, nielen algoritmu riadenia v riadiacej miestnosti. Nemá zmysel nainštalovať prepracovanú technológiu riadenia a pokročilý hardvér schopný riadiť proces s presnosťou pol percenta a potom do riadiacich slučiek implementovať regulačné ventily s presnosťou riadenia niekoľko percent. Regulačné ventily sú v súčasnosti už sofistikované, technicky pokročilé zariadenia a nemali by byť brané ako osamotené produkty, ale ako súčasť kompletného riešenia. Iba tak bude možné procesy optimalizovať a zabezpečiť očakávaný výkon, bezpečnosť procesov a kvalitu produkcie.