Príliš veľa rizika a prekvapení

Mnohé výrobné a spracovateľské spoločnosti stále riešia údržbu svojich zariadení až po vzniku neočakávanej udalosti. No cieľom je predsa čo najvyššia dostupnosť v prevádzkovom režime. Obzvlášť to platí pri takých odvetviach, ako je energetika, plynárenský či petrochemický priemysel.

Sledovanie stavu strojov pomáha znižovať náklady na výkon preventívnej údržby a predchádzať neočakávaným výdavkom na opravu či výmenu poškodených zariadení. Avšak neexistuje univerzálny systém na sledovanie stavu zariadení.

No existuje niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré by nemali zodpovední pracovníci pri nasadení efektívneho systému monitorovania prehliadnuť a ktoré môžu otriasť iniciatívou správne sledovať a vyhodnocovať stav zariadenia od základu.

Treba napríklad správne identifikovať parametre, ktoré sa majú sledovať. Konkrétne pri výkonových transformátoroch sa sleduje až päťdesiat parametrov a ani z nich niekedy nemožno presne odhadnúť, v akom stave sa transformátor nachádza. Niekedy však platí, že čím viac údajov sledujeme, tým bude odhad presnejší. Poradiť sa v tomto smere s odborníkmi nie je preto žiadna hanba. Pribrzdiť vás môže aj výber nesprávnej technológie alebo nástrojov merania zvolených parametrov.Vhodné je zvážiť tieto skutočnosti pre každý bod merania kritických premenných.

Netreba zabúdať ani na offline testovanie, je to vždy výhoda. Efektivita monitorovania teda závisí aj od množstva údajov, ktoré sa zbierajú. Ak ich je príliš málo, nie ste ďaleko od neočakávaných prekvapení. Aby ste mohli hovoriť o prediktívnom a navyše cenovo efektívnom prístupe k monitorovaniu stavu strojov, treba sa zamyslieť nad množstvom a frekvenciou zbieraných údajov.

No a keď ste už pozbierali dostatočné množstvo údajov, nezaobídete sa bez ich adekvátnej analýzy. Umelá inteligencia a systémy strojového učenia sa v tomto smere čoskoro stanú vašimi kolegami a spoločníkmi. Až na základe správnej analýzy si bude môcť byť istí, kedy budú potrebné výkony údržby.

A na záver – neignorujte odporúčania o výkone údržby, ktoré systémy sledovania stavu strojov poskytujú. Nemuselo by sa vám to vyplatiť.