Takmer dvesto inžinierov reprezentovalo významnú časť spoločností uvádzaných v zozname Fortune Global 500. Boli medzi nimi zástupcovia automobilového, leteckého a kozmického priemyslu, výrobcovia spotrebného tovaru, giganti z oblasti e-commerce či inovátori z oblasti robotiky. Na podujatí sa hovorilo aj o úplne novom prístupe k využívaniu robotiky.

Zatiaľ čo pri klasických priemyselných robotoch a ich nasadení v priemyselných procesoch sa aplikuje inžiniersky prístup z hora na dol, pri spolupracujúcich robotoch ide o úplne novú taktiku. Mnohí veľkí výrobcovia poškuľujú po prístupe zdola nahor, keď sa snažia využiť spolupracujúci robot takým spôsobom, aby bol dostupný v prevádzke pre rôzne úlohy podľa požiadaviek toho-ktorého pracoviska.

Na workshope sa diskutovalo aj o jednom z nedorozumení, ktoré medzi používateľmi a dodávateľmi prevládajú. Podľa tohto tvrdenia možno za spolupracujúce roboty označiť len niektoré vybrané typy robotov. Avšak pravdou je, že všetky typy robotov, od malých jednoramenných cez dvojramenné humanoidy až po ťažké a rozmerné roboty vrátane SCARA, dokážu v rôznych formách pracovať na jednom pracovisku s človekom. Podstatnejšie však je, že všetky tieto roboty sa odlišujú v tom, aké technológie využívajú na vykonávanie spoločných operácií a aké bezpečnostné opatrenia sú potrebné pre prítomnosť v týchto niekedy neoplotených priestoroch, kde sa má pohybovať aj človek.

Tu treba zdôrazniť fakt, že ak sa hovorí o spolupracujúcich robotoch, musíme dbať nielen na to, ako obmedziť veľkosť výkonu a silu vykonávania operácie (ktoré už aj tak v najnovších normách neobsahujú údaje o presných hodnotách, t. j. 80 wattov a 150 newtonov), ale opäť je napríklad podstatnejšie, čo tieto roboty robia, aké používajú koncové zariadenia a čo zároveň robí človek, ktorý spolupracuje s robotom. Ešte stále totiž nedokážeme kontrolovať činnosť ľudí takým spôsobom, ako to dokážeme pri činnosti a správaní robotov. To znamená, že z hľadiska bezpečnosti a vzájomnej spolupráce je robot sám o sebe len jednou zo súčastí rovnice, ktorú bude potrebné do budúcnosti vyriešiť.