Umelá inteligencia v spojení s pokročilými systémami spracovania obrazu a ďalšími snímačmi umožňujú robotom vykonávať čoraz väčšie spektrum činností, ktoré boli doteraz doménou človeka. Pokrok v komunikačných protokoloch zase umožňuje bezproblémové zapojenie robotov do automatizačných systémov a koncepcií Priemyslu 4.0. Už sme o tom písali v našom aprílovom vydaní – čoraz častejšie budeme svedkami aj prepojenia priemyselných a mobilných robotov. V rámci nastupujúcich obchodných modelov nebudú, až na malé výnimky, existovať tradičné výrobné linky, pretože v inteligentných továrňach budú rôzne produkty montované postupne jedným a tým istým zariadením. Investície do moderných robotických technológií budú ovplyvnené požiadavkou na menšiu uhlíkovú stopu.

Moderné roboty sú energeticky účinné, a tak priamo znižujú energetickú náročnosť výroby. Vďaka vyššej presnosti tiež produkujú menej nepodarkov a nekvalitný tovar, čo má pozitívny vplyv na pomer zdrojov na vstupe a výstupe. Roboty navyše pomáhajú pri nákladovo efektívnej výrobe zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltické panely alebo vodíkové palivové články. Automobilový priemysel je už tradične priekopníkom vo využívaní robotických technológií. Práve tieto dve oblasti sa stali ťažiskovými témami nášho májového vydania. Verím, že inšpirácie k svojej práci si nájdete aj vy.