A to všetko podporené perfektnými službami zo strany organizátora, modernými výstavnými priestormi a stúpajúcimi štatistikami vo väčšine podstatných ukazovateľov. Úprimne? Nechcem byť prísny, ale na Slovensku uvedené kritériá nespĺňa žiaden veľtrh. A už vôbec nie technicky zameraný. ACHEMA vo Frankfurte nad Mohanom však áno. Štatistiky o veľtrhu si môžete prečítať v samostatnom článku v tomto čísle, prípadne si ich pozrieť na stránke podujatia. Podstatné je ale iné. Napriek tomu, že väčšina vystavovateľov je z Nemecka, väčšina návštevníkov je zo zahraničia. Nejde teda o žiaden lokálny veľtrh. To si pochvaľovali aj slovenskí a českí vystavovatelia, ktorí sa na veľtrhu zúčastnili a v krátkych rozhovoroch sa podelili o svoje dojmy aj s vami, našimi čitateľmi.

Ďalším dôkazom v tomto smere je aj skutočnosť, že po nemeckých vystavovateľoch prišlo svoje vlastné produkty a riešenia prezentovať najviac firiem z Číny. Aj medzi návštevníkmi podujatia bol veľký podiel práve zástupcov z ázijského regiónu. Ako pre ATP Journal potvrdil aj jeden zo slovenských vystavovateľov, „je potešiteľné, že sa začína zvyšovať počet návštevníkov z ázijských krajín, ktorí prejavujú seriózny záujem o naše výrobky v tom zmysle, že by si ich chceli kúpiť, nie kopírovať.“ Či chceme alebo nie, globalizácia stále silnie a dosah čínskych, taiwanských či kórejských firiem aj v oblasti automatizácie, merania a riadenia procesov sa zvyšuje takmer zo dňa na deň. Nechcem to preceňovať, ale takisto by asi bolo chybou tento fakt podceňovať. V sprievodnom programe podujatia sa musel nájsť každý.

Viac ako 800 prezentácií, prednášok a workshopov pokrylo celé spektrum technologických a podnikateľských tém v spracovateľskom priemysle. Nadpriemerný počet návštevníkov zaujali témy tepelných výmenníkov a energetickej účinnosti. Avšak dve témy boli kompletne „vypredané“ – „Bioekonómia a pasca na bridlicový plyn“ a „Nemecký energetický obrat – budúcnosť alebo krajina nikoho“. Trendy prezentované nielen na týchto podujatiach hovorili jasnou rečou – inovácia ako hnacia sila pre najbližšie obdobie, rozsiahle využívanie presných simulácií a testov nahrádzajúcich experimenty a testy priamo v prevádzkach, otvorenosť softvérových platforiem, štandardizácia údajov, ako správne využívať rozsiahle údaje či všadeprítomná iniciatíva Industry 4.0. A aby to nebolo len o čerpadlách, ventiloch či snímačoch – na ACHEME sa prezentovali aj roboty pre široké spektrum aplikácií vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle, ako aj pre laboratóriá. Veľtrh s veľkým „V“. Tak dovidenia na ACHEME 2018!