Sme viac ako európsky štandard

Bol by som nerád, keby názov vyznel akokoľvek nacionalisticky alebo naduto, ale jedno je isté. Technické riešenia, ktoré na Slovensku vznikajú ako výsledok umu a šikovnosti našich, slovenských ľudí, sú rovnako kvalitné ako kdekoľvek inde v Európe. V niektorých oblastiach sme aj nad týmto štandardom. Nedovolil by som si takéto tvrdenia vysloviť, keby som sa o tom nemal možnosť presvedčiť aj osobne.

Príprava aprílového vydania, ktoré práve držíte v rukách, ma zaviedla hneď k niekoľkým výnimočným ľuďom. Lebo vždy to bolo a bude o ľuďoch. Najprv to bolo stretnutie s automatizérmi z Považia, ktorí sa nebáli po zmene spoločenských pomerov odísť z dovtedy ako-tak fungujúceho nemenovaného výskumného ústavu a ísť vlastnou podnikateľskou cestou. Zakladateľ firmy dokázal inšpirovať nielen svojho syna, ale aj pár ďalších nadšencov. Poctivá práca s dôrazom na kvalitu a odvaha pracovať aj s tým najnovším, čo na trh prinášajú výrobcovia automatizácie, bola a je zárukou, že väčšina firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu, vyrábajúca na Slovensku, sa už so strojnými zariadeniami tejto firmy strela a má ich aj vo svojej prevádzke. Ich riešenia presvedčili nielen domáci trh, ale aj zástupcov zo zahraničia, ktorí s uznaním hodnotia slovenskí inžiniering v podaní považských automatizérov.

No a na to druhé stretnutie som sa tešil o to viac, keď som zistil, že po rokoch sa opäť stretnem s človekom, s ktorým sme drali lavice v prednáškových miestnostiach na elektrotechnickej fakulte. V súčasnosti šéfuje úseku dopravných technológií v jednej významnej slovenskej inžinierskej firme. A práve ľudia z jeho tímu tvorili sofistikované a pokročilé technické riešenia pre slovenské cestné tunely. Človek by si povedal, veď taký tunel je len betónová rúra s únikovými cestami a pár svetielkami vnútri. Omyl. Rozľahlosť a zložitosť technologických celkov, ktorých býva štandardne okolo štrnásť – od napájania elektrickou energiou až po systém 24-hodinového videodohľadu, možno z hľadiska počtu signálov, koordinácie a riadenia prirovnať k stredne veľkej výrobnej fabrike. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ako investor a prevádzkovateľ cestných tunelov si dala ambiciózne ciele – všetky sú a budú budované podľa európskeho štandardu. Niektoré z nich ho už teraz s rezervou prekračujú. Máme teda byť na čo hrdí – najmä um, zručnosť a odvahu našich slovenských technikov púšťať sa aj do výziev, pred ktorými by sme pred pár rokmi ešte cúvali. Nadpis z tohto pohľadu vystihuje reálny stav.