Prím z hľadiska množstva vyrobených a dodaných robotov hrá Japonsko, ktorému patrí takmer polovica svetového trhu. Krajina vychádzajúceho slnka je navyše lídrom aj v oblasti robotiky pre každodenný život. Dokázala to aj tohtoročná výstava iREX v Tokiu, kde návštevníci mohli vidieť robotických pomocníkov určených do domácností, verejné služby či zdravotníctvo a starostlivosť o starých ľudí. Spolupracujúcu robotiku, presnejšie povedané silovo poddajnú robotiku, čakajú podľa ďalších analýz tiež skvelé roky. Tento trh by mal do roku 2024 dosiahnuť veľkosť 8 mld. dolárov a kumulované medziročné tempo rastu predaja by malo vyskočiť na neuveriteľných šesťdesiat percent. Je logické, že pandémia COVID-19 sa postarala o výrazný nárast investícií zo strany mnohých firiem do automatizácie a robotizácie svojich činností. Pritom nezaháľajú ani samotní výrobcovia silovo poddajnej robotiky. Neustále sa pracuje na schopnosti zvládať aj vyššie zaťaženie na konci ramena silovo poddajného robota, jeho možnosti sa vylepšujú aj vďaka pokročilým systémom spracovania obrazu a na scénu už prišli aj mobilné silovo poddajné roboty, pri ktorých však vývojárov čaká ešte kus cesty k vyriešeniu všetkých výziev, aby sa tento typ vo väčšej miere presadil v priemyselnej praxi.

Robotika sa okrem tohto septembrového vydania ATP Journalu stala námetom aj pre prvý redakčný podcast zo série Zmysel pre priemysel, do ktorého si naša redaktorka Petra Valiauga pozvala odborníkov na slovo vzatých. Nájdete ho na našom redakčnom webe, YouTube kanáli či ďalších známych podcastových platformách.