Správne nastavená údržba môže vytvoriť strategicky dlhodobú výhodu

Úspešné spoločnosti menia celú koncepciu údržby. Zmenil sa prístup z riešenia porúch strojov na ich udržanie v prevádzke a zvyšovanie spoľahlivosti zariadení na úroveň, ktorá bola pred desiatimi rokmi nedosiahnuteľná a o ktorej sa pred tridsiatimi rokmi nikomu ani nesnívalo.

Moderná údržba disponuje nástrojmi, ako sú napr. údržba zameraná na spoľahlivosť (RCM), optimalizácia preventívnej údržby (PMO), rozsiahle multifunkčné integrované nástroje na plánovanie podnikových zdrojov (CMMS), analýza príčin porúch, plánovanie a časovanie údržby a rad ďalších, už vyspelých technológií a stratégií riadenia. Vďaka nástupu koncepcií Priemyslu 4.0, Prediktívnej údržby 4.0 alebo digitalizácie správy podnikových technických aktív dosahujú najlepšie spoločnosti bezprecedentnú úroveň výkonnosti prostredníctvom analýzy údajov a prevádzkových činností vykonávaných v reálnom čase.

Optimalizácia organizácie údržby však predstavuje viac ako len využívanie pokročilých nástrojov – v skutočnosti by nové prístupy mali viesť k oveľa kratšiemu času strávenému pri používaní týchto nástrojov! Najlepšie organizácie považujú údržbu za sofistikovaný proces vyžadujúci profesionálov, ktorí ju nielen zvládnu, ale neustále hľadajú spôsoby, ako ju zlepšiť.

Výkon údržby dnes už nie je nevyhnutným zlo, ale hlavnou časťou podnikania, ktorá v prípade správneho nasadenia môže vytvoriť strategicky dlhodobú výhodu. Najlepšie organizácie sa domnievajú, že najlepšou údržbou je údržba pri najnižších nákladoch. Dosah dobrej údržby presahuje úroveň prevádzky a má tiež pozitívny vplyv na bezpečnosť, integritu a spoľahlivosť fyzických aktív organizácie. Aby bolo možné v dnešnom hospodárskom prostredí zostať konkurencieschopný, musí byť údržba povýšená na strategickú úroveň. Tie spoločnosti, ktoré to dosiahli, sú teraz lídrami a nastavujú priemyselné štandardy.