V tej súvislosti ma zaujalo rozdelenie firiem podľa stupňa prijatia digitalizácie, ktoré vo svojom reporte o vyhliadkach v ropnom a plynárenskom priemysle uverejnila konzultačná spoločnosť PwC. Tá rozdeľuje podniky do štyroch základných kategórií.

Najnižším stupňom je digitálny nováčik. Takáto spoločnosť má niekoľko izolovaných digitálnych riešení a aplikácií, ktoré však v rámci spoločnosti fungujú len na úrovni oddelení alebo funkčných celkov.

Prívrženec, resp. nasledovník digitalizácie má v rámci svojej organizácie integrované interné funkcie pre predaj, výrobu, riadenie zdrojov či inžiniering, čo týmto oddeleniam umožňuje užšiu spoluprácu.

Digitálny inovátor je spoločnosť, ktorá má zdigitalizovanú väčšinu svojich interných činností a podniká kroky aj smerom k svojim externým partnerom/zákazníkom s cieľom vymieňať si digitálne informácie a ešte užšie spolupracovať.

No a na najvyššom stupni sa nachádzajú digitálni šampióni, ktorým patria vrcholné trhové priečky s fungujúcimi komplexnými a na mieru šitými riešeniami smerujúcimi dovnútra firmy, k partnerom a zákazníkom, a to prostredníctvom viacúrovňového digitálneho spojenia.

PwC oslovila v rámci svojho prieskumu viac ako dve stovky spoločností z ropného a plynárenského priemyslu. Len sedem percent z nich označilo seba samých ako digitálnych šampiónov, sedemdesiat percent sú nováčikovia alebo prívrženci digitalizácie. Štúdia identifikovala aj prelomové technológie, ktoré v nasledujúcom období zmenia tvár ropného a plynárenského priemyslu – systémy MES, cloudové technológie, internet vecí či strojové učenie. O tom, že jediná rafinérsko-petrochemická spoločnosť s pôsobnosťou na území Slovenska tiež nezaostáva v nasadzovaní týchto prelomových technológií, vás presvedčí februárové vydanie ATP Journal, ktoré práve držíte v rukách.