Aj tento rok čaká náš redakčný tím aktívna účasť na mnohých odborných konferenciách, veľtrhoch, seminároch aj firemných podujatiach. Jar je tradične rezervovaná okrem iných podujatí aj pre veľtrh AMPER, ktorý sa po svojom presune do Brna ešte viac zatraktívnil aj pre slovenských odborníkov. Viac ako šesťstotridsať vystavovateľov z dvadsiatich krajín sveta predvedie opäť nové produkty a riešenia.

Súčasťou tohto festivalu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia bude aj naše vydavateľstvo. Spolu s partnerskými médiami z Českej republiky sa budeme podieľať na tvorbe živého vysielania, ktoré bude prebiehať priamo v Hale P v rámci AMPER FÓRA. A musím povedať, že po minuloročnej skúsenosti sa na to vcelku teším. Nielen preto, že to bude opäť výborná príležitosť prezentovať aktivity ATP Journal a toto špeciálne vydanie, ktoré práve držíte v rukách odborníkom, ktorí budú na veľtrhu vystavovať alebo prídu na veľtrh ako jeho návštevníci.

Ale teším sa na ľudí. Mirka Minaříka, „otca“ myšlienky živého vysielania na veľtrhu AMPER, moderátora podujatia Mareka Zahradníčka, kolegov z českých médií a. .. proste všetkých kolegov, kamarátov. Raz darmo. To, čo chýba všetkým najmodernejším technológiám, ktoré nás čoraz viac obklopujú a ktorým čoraz viac venujeme zo svojho času, bude to, čo takýto veľtrh v plnej miere nahrádza. Osobné stretnutie. Rozhovory na viac či menej závažné odborné témy, výmena skúseností z riešenia problémov či debata o tom, ako tento rok bude ten ktorý chalupár finišovať s dokončením práce začatej ešte v minulom roku.

Pozvali sme si do Brna pár odborníkov, s ktorými sa pokúsime inšpirovať všetkých návštevníkov, ktorí v tom čase budú na stánku AMPER FÓRA prítomní ako aj tých, ktorí budú sledovať živé vysielanie našich rozhovorov na siedmych webovských stránkach v Českej a Slovenskej republike. Srdečne vás pozývam do Brna na veľtrh AMPER a keď vám to čas a pracovné povinnosti dovolia, určite navštívte aj stánok AMPER FÓRA. Rád sa s Vami stretnem osobne!