Priemyselné káble prenášajú striedavé alebo jednosmerné napájanie pre motory a generátory a podľa ich tepelnej odolnosti môžu byť umiestnené vnútri alebo vonku. Vhodný výber kábla závisí od ich funkcie a prostredia. Napríklad netienené káble by sa mali používať, len keď budú umiestnené v uzatvorenom priestore, napr. rozvádzači dostupnom len vyškoleným odborníkom. Takéto rozvádzače chránia ostatné zariadenia pred elektromagnetickým rušením aj pracovníkov prevádzky pred potenciálnymi živými časťami elektrických obvodov. V závislosti od toho, kde sa káble vyrábajú a používajú, musia spĺňať rôzne medzinárodne platné kritériá a certifikáty, napr. UL, CSA, TC, AWM, RoHS či CE. Tieto značky zaručujú, že káble majú vlastnosti, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky na bezpečné použitie v praxi, napr. zastavenie šírenia plameňa, zvládnutie maximálne prípustného napätia pre danú aplikáciu, odolnosť proti extrémnej teplote a zachovanie súdržnosti aj pri ich zasiahnutí mazivami a olejmi.

Tradícia výroby káblov pre priemyselné aplikácie siaha v našich končinách do roku 1950, keď vznikol vo vtedajšom Československu Výskumný ústav káblov a izolantov, š. p. Jeho vznik podporilo hneď niekoľko skutočností – situácia po vojne, keď bolo potrebné modernizovať a znovu vybudovať energetické infraštruktúry, nástup nových elektroizolačných materiálov, potreba rozvíjať skúšobníctvo či schválenie nových noriem. Ing. Ferdinand Keviczký dokázal ako prvý riaditeľ ústavu nielen získať mladých inžinierov z vtedajších vysokých škôl z celého Československa, ale aj vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa každý snažil prispieť k technickému rozvoju v danej oblasti. Nástupcom ústavu po roku 1990 sa stal podnikateľský subjekt VUKI, a. s., ktorý stavia na dlhoročnej výskumnej a vývojovej tradícii a patrí do dnešných dní k popredným výrobcom impregnantov a káblov nielen na Slovensku, ale aj v európskom meradle.