Októbrové vydanie sme zamerali na energetiku (aká to náhoda ??), ktorá prechádza zásadnou reformou a inovácie jej môžu s prechodom len pomôcť. Tvorcovia legislatívy a prevádzkovatelia sústav budú musieť „prekopať“ existujúce usporiadanie trhu a vytvoriť nové, pokročilé trhy s elektrickou energiou, ktoré budú odmeňovať variabilnú nízkouhlíkovú výrobu i flexibilný dopyt. Keďže správa a prevádzka sietí je čoraz komplexnejšia, a to najmä na úrovni distribučnej siete, regulačné orgány a prevádzkovatelia sietí musia začať skúmať potenciál celého radu digitálnych technológií, napr. strojového učenia, kvantových počítačov či blockchainových technológií, a to všetko s cieľom zlepšiť prevádzku sietí a zabezpečiť dostatok kvalitnej a cenovo atraktívnej energie v čase, keď ju odberateľ bude potrebovať. Vidím to tak, že o témy máme postarané na niekoľko jesení vopred.