Verím, že ste tak neurobili len z tradície, ale aby ste opäť načerpali nové impulzy pre vašu každodennú prácu. V redakcii sa tešíme, že aj tento rok spolu s vami vytvoríme hodnotný a inšpiratívny obsah, ktorý prispeje k budovaniu povedomia o možnostiach a prínosoch moderných technológií v priemyselnej praxi. Okrem tradičných a osvedčených redakčných formátov v tlačenej verzii časopisu, na webe či v rámci video produkcie sa tento rok môžete tešiť aj na prvú zo série odborných konferencií, ktoré pripravujeme 12. marca v organizačnom tandeme so SME Konferencie a viacerými významnými odbornými partnermi. Zoberieme to pekne od podlahy a zameriame sa na novodobé zlato priemyselných podnikov – prevádzkové údaje. Kľúčoví prednášajúci, partneri aj diskutujúci v paneli sú pripravení inšpirovať vás v tom, ako zbierať, spracovávať a vyhodnocovať prevádzkové údaje, ktoré môžu pomôcť generovať vyššiu efektivitu procesov, zlepšovať finančné ukazovatele a zvyšovať bezpečnosť či kvalitu produkcie. Viac informácií nájdete už v tomto vydaní a na stránke konferencie.

Aj v tohtoročnom prvom vydaní sme si, verní tradícii, zobrali na mušku niekoľko tém, ktoré stoja za pozornosť a sú v hľadáčiku nielen investorov, ale aj dodávateľov priemyselnej automatizácie a IT. Vodárenský priemysel a prevádzky na spracovanie odpadovej vody majú veľký potenciál zlepšiť svoje procesy a pri nižších nákladoch dosiahnuť ich vyššiu efektivitu či zlepšiť energetickú náročnosť. Čoraz diskutovanejšou, avšak aspoň v reáliách Slovenska stále nedostatočne napredujúcou oblasťou je aj energetické zhodnocovanie odpadu. Pritom technologicky máme aj tu niekoľko hráčov, ktorí majú praktické a bohaté know-how z hľadiska projektovania, výstavby a prevádzky zariadení na energetické využitie odpadu.

To, že tento rok bude úplné iný, ako tie predošlé, je fakt. Tradične sa však v redakcii pokúsime, aby bol inšpiratívny a aby sme vám pomohli s riešením vašich nových pracovných výziev.