Samostatnou kapitolou je aj zložitosť produktov. Vývojárske oddelenia sú tlačené k rýchlejším inováciám s vyššou zložitosťou a menšími zdrojmi. No a to už si vyžaduje zamyslieť sa nad riešeniami, ktoré môže využívať nie jedno oddelenie, ale rovno celý výrobný podnik. Prečo? Aby nedochádzalo k tomu, že jednotlivé procesy spojené s celým životným cyklom výrobkov sú oddelené, nekoordinované, aby vývojári, výroba či zákazníci pracovali vždy s aktuálnymi údajmi, ktoré sa daného produktu týkajú a pod. Všetky tieto situácie totiž predstavujú stratu zisku v mnohých formách.

Riešením môže byť nasadenie PLM systémov, ktorých je na trhu hneď niekoľko. To, čo bolo ešte donedávna len predmetom popularizačných článkov, sa v dnešnom silne konkurenčnom prostredí mení na nástroj každodennej potreby. PLM predstavuje strategický systém, ktorý sa buduje vo výrobnom podniku postupne. Avšak aj po jeho nasadení treba dávať pozor na to, aby sa prvotne nastavená vízia nezmenila na sklamanie. Treba sa poučiť najmä od tých, ktorí konštatovali, že ich PLM sa nakoniec stalo len systémom na správu a riadenie údajov či na návrh produktu, pričom vedenie podniku sa o PLM ani nezaujímalo, ako aj od tých, ktorí tvrdia, že ho používajú už niekoľko rokov a zmien vidno len minimum, navyše majú problémy s jeho rozširovaním či aktualizovaním. Byť pozorný už pri definovaní toho, čo podnik od nasadenia PLM očakáva, je mimoriadne dôležité.

Systémy na riadenie životného cyklu produktov sú najmä o spolupráci všetkých oddelení. Je to jednotný a pravdivý zdroj údajov z celého podniku, ktoré sú zabezpečeným spôsobom dostupné kompetentným pracovníkom bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. A mnohí z tých, ktorí PLM riešenie využívajú so všetkými jeho výhodami a funkciami, potvrdili, že jeho nasadenie predstavovalo reálne finančné prínosy.