Pomáhať by im v tom mali nástroje na simuláciu vrátane digitálnych dvojčiat, flexibilita pri príjme a vychystávaní tovaru, softvérové roboty známe ako RPA, dolovanie súvislostí a vzorov z veľkých objemov údajov, cloudové riešenia, drony a mobilná robotika či zelená logistika využívajúca elektrický vozový park a biorozložiteľné materiály. Ak k tomu pridáme zosieťovanie všetkých prvkov hodnotového reťazca aj jednotlivých zariadení v rámci skladu či vozového parku, umelú inteligenciu a blockchain, obraz o trendoch by mal byť takmer kompletný.

Zámerne hovorím takmer. Posledné mesiace totiž ukázali, že ak sa čo len jeden významný dodávateľ a výrobca základných surovín vytratí z trhu, ovplyvní to zásadným spôsobom dianie aj u iných podnikateľských subjektov. Z tohto hľadiska jednorozmerné distribučné a logistické kanály sú málo pružné a v budúcnosti budú v kurze viackanálové riešenia. Odolnosť celého dodávateľského reťazca bude teda ďalším dôležitým trendom. A ako v mnohých iných odvetviach, aj logistika, doprava a skladové hospodárstvo začínajú trpieť nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, čo sa odzrkadľuje v adekvátnom plnení požiadaviek zákazníkov.

Na jednej strane teda výzvy vyplývajúce z aktuálnej globálnej situácie a zvyšujúcich sa nárokov zákazníkov, na strane druhej moderné technológie ako nástroje na riešenie týchto výziev. V ATP Journal budeme tento vývoj naďalej sledovať. Do aprílového vydania sme okrem týchto tém pridali aj návštevu u jedného z našich najvýznamnejších výrobcov obalových materiálov a predstavíme trendy v oblasti rozhrania človek – stroj a bezpečnosti strojov.