Dve úplne odlišné kategórie, ktoré však majú niekoľko spoločných vecí. Jednou z nich je, že správny návrh a dimenzovanie týchto akčných členov pre konkrétnu aplikáciu nie je vôbec triviálny proces. Aj keď výrobcovia už v mnohých prípadoch ponúkajú pokročilé nástroje na online konfiguráciu akčného člena podľa rôznych kritérií, správny výber vyžaduje dôkladnú znalosť všetkých procesov a súvislostí spojených s konkrétnou aplikáciou. Druhou spoločnou vlastnosťou regulačných ventilov a čerpadiel je skutočnosť, že aj do ich konštrukcie a vybavenia už prenikajú nové a pokročilé technológie. Inteligencia v podobe vyššieho počtu zabudovaných snímačov či sofistikovaného softvérového vybavenia je už dnes realitou. Nemenej zaujímavou sa stáva využitie internetových technológií, vďaka ktorým možno sledovať prevádzkový stav ventilov či čerpadiel v reálnom čase a v prípade potreby aj do ich činnosti zasiahnuť. Ak sme doteraz boli zvyknutí, že regulačný ventil alebo čerpadlo je „kus železa“, tak ani to už v modernej dobe neplatí. Nové materiály, ako sú titán, zirkón či nikel, sa začínajú používať čoraz častejšie na zvýšenie odolnosti proti opotrebovaniu a korózii. A to nehovorím o ďalších možnostiach, ako sú vysokošpecializované keramické materiály, pokročilé kompozitné materiály či sklo. Pri výbere správneho regulačného ventilu či čerpadla by teda jednoznačne nemala rozhodovať len cena. Dať si poradiť od odborníkov je v tomto prípade zárukou, že počas prevádzky nebudú prestoje a nebude ohrozený majetok ani zamestnanci podniku.