PLC umiestnené na prevádzkovej úrovni sa komunikačne a údajovo prepája so softvérovými systémami a s úrovňou IT. Tieto siete sú čoraz užšie prepojené, pričom priemyselné procesy sú čoraz viac digitalizované. To prinieslo vylepšenie produktivity, efektívnosti, dostupnosti a ziskovosti. Žiaľ, táto nová konektivita priniesla aj negatívny nezamýšľaný dôsledok, že siete a komunikačné zbernice na úrovni prevádzky sú zraniteľné voči kybernetickým útokom. Vzájomné prepojenie týchto dovtedy oddelených svetov umožnilo digitálnym zločincom zaútočiť na kybernetické fyzické systémy v prostredí prevádzok, ktoré už nie sú chránené vzduchovou medzerou. A to vedie k čoraz častejším a čoraz vážnejším incidentom. Keď si predstavíme stredne veľkú výrobnú prevádzku, nájdeme tam od niekoľko desiatok do niekoľko stoviek rôznych priemyselných zariadení, rôznych dodávateľov a rôznych prístupov ochrany. Táto zložitosť je veľkou výzvou pre tímy zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou v podniku. Aj preto sa v rámci našej mediálnej platformy snažíme pravidelne prinášať inšpirácie v tejto oblasti. Júlové vydanie nie je výnimkou.